Kurs for droneoperatører i mai og juni

Vi inviterer til nye kurs i godkjenningsprosessen i spesifikk kategori, inkludert SORA-metoden. Vi kjører også et SMS-kurs for droneoperatører som handler om Safety Management System.

SORA (Specific Operation Risk Assessment) er en systematisk metode for å vurdere risiko i en UAS-operasjon, og vil være grunnlaget for å få en operasjonstillatelse i spesifikk kategori.

Dette er et tilbud til våre operatører, og vi ønsker alle som er interessert hjertelig velkommen. 

Innhold i SORA-kurset

 • Godkjenningsprosess og operasjonsmanual
 • Gjennomgang av SORA-prosessen
 • Praktisk bruk av SORA med gruppeoppgaver
 • Tilpasning til din organisasjon
 • Spørsmål og avklaringer
 • Kursbevis

Vi legger opp til gruppearbeid underveis hvor man bruker SORA på en droneoperasjon case, under veiledning. Arbeidet presenterer man for de andre kursdeltakerne etterpå.

Læringsutbytte for kurset

Kunnskap:

 • Beskrive SORA-metoden til kollegaer
 • Kjenne til søknadsprosessen i spesifikk kategori
 • Kjenne til formål, krav og oppbygning av en operasjonsmanual for spesifikk kategori

Ferdigheter:

Anvende SORA-metoden for å forberede og gjennomføre en SORA-basert risikovurdering.

 

Påmelding til kurs i Bodø 22. og 23. juni

Her finner du påmeldingsskjema.

Prisen for kurset er 1 870 kr per deltaker, og man regnes ikke som påmeldt før betaling er mottatt.

Kurset finner sted i Luftfartstilsynets lokaler i Bodø. Ta med egen pc/mac på kurset.

Quality Hotel Ramsalt tilbyr våre kursdeltakere rom til 1090,- per natt per rom, inkludert frokost. Ring eller send e-post til hotellet og oppgi Luftfartstilsynet 22.06.22.

 

Påmelding til kveldskurs i Oslo 18. til 20. mai

Her finner du påmeldingsskjema.

Prisen for kurset i Oslo er 7 836 kr per deltaker. Her er det kun 8 plasser.

Kurset holdes i Akersgata 49.

 

Om kursholderne

Hans Petter Heimro

Hans Petter har bakgrunn som dronepilot hos Nordic Unmanned, og er utdannet ingeniør i droneteknologi fra UiT - Norges arktiske Universitet. Heimro er også utdannet trafikkflyger med bachelor i Luftfartsfag.

Heimro jobber med saksbehandling, godkjenninger og implementering av nytt regelverk. Han har i tillegg meget gode erfaringer med SORA (Specific Operations Risk Assessment) og jobber mye med dette.

Ola Christoffer Bodin

Ola er utdannet trafikkflyger ved Phoenix East Aviation og har også bakgrunn som dronepilot i Nordic Unmanned hvor han har flydd alt i fra små «tradisjonelle» systemer til store maskiner på 235 kg som ble benyttet i kontrollert luftrom og underlagt operativ flygeplan.
 
Bodin jobber mye med saksbehandling av søknader i spesifikk kategori og gir mye veiledning i SORA til søkere.

SMS-kurs for droneoperatører

Kurset holdes på norsk og går over to dager. 

Sikkerhetsstyring

Med de nye EU-reglene har det kommet krav til at man må ha et Safety Management System (SMS) dersom man har et Light UAS Operator Certificate (LUC).

Tidligere RO2- og RO3-operatører har et kvalitetssystem fra før. Et sikkerhetsstyringssystem er mer omfattende og berører flere aspekter av det kontinuerlige sikkerhetsarbeidet.

I kurset ser vi på ulike deler av et SMS, de tilhørende regelverkskravene for LUC-operatører og hvordan de kan gjennomføres i praksis for å etablere en god sikkerhetskultur.

Innhold i kurset

 • Sikkerhetsstyring i luftfarten
 • SMS i praksis
 • SMS-krav til LUC operatører
 • Tilpasning til din organisasjon
 • Spørsmål og avklaringer

Pris

2 235 kr per deltaker

Her finner du påmeldingsskjema til SMS-kurset.

 

Om kursholderne

Johanna Ridder

Johanna Ridder har jobbet som operativ inspektør i Seksjon for ubemannet luftfart siden 2020. Hun har bakgrunn fra matematisk forskning.

I seksjonen har Johanna jobbet mye med implementering av nytt regelverk, tilsyn og godkjenninger.

Even Birkeland

Even Birkeland har jobbet som flyoparativ inspektør i Seksjon for ubemannet luftfart siden 2018. Han har bred bakgrunn fra så vel bemannet som ubemannet luftfart.

I seksjonen har Even jobbet mye med tilsyn og godkjenning av tyngre operatører, og internasjonalt samarbeid.

 

 

 
 

Seksjon for Ubemannet Luftfart

 • Besøksadresse: Sjøgata 45-47 8001 Bodø
 • Postadresse: Postboks 243 8001 Bodø