Dronelek

Hold en avstand på 150 meter fra folk, bygninger og trafikk. Gjelder trafikk på veier, på sjøen og i luften.

Her er regler og retningslinjer for dronelek. Reglene er også tilgjengelig på nynorsk, engelsk, tysk, spansk, italiensk, japansk, kinesisk, fransk.

Fem hovedregler

  1. Du skal alltid kunne se dronen, kun fly i dagslys og fly den på en hensynsfull måte. Aldri fly i nærheten av ulykkessteder. 

  2. Ikke fly nærmere enn 5 km fra lufthavner med mindre annet er avtalt. 

  3. Ikke fly høyere enn 120 meter over bakken.

  4. Ikke fly over festivaler, militære områder eller sportsarrangementer. Hold en avstand på 150 meter. 

  5. Ta hensyn til andres privatliv. Husk reglene for bruk av foto og video av andre personer.
Du skal alltid kunne se dronen. Maksimal flyhøyde er 120 meter over bakken.
Hold avstand fra lufthavner: Ikke fly nærmere enn 5 km.
Som dronefører har du fullt ansvar for skader på personer og eiendeler: Fly alltid dronen på en hensynsfull måte!

Kontakt Luftfartstilsynet

  • Postadresse: Postboks 243 8001 Bodø
  • Besøksadresse: Sjøgata 45-47 8006 Bodø