Hva er marginal aktivitet?

En marginal aktivitet anses som ubetydelig del av den totale timeproduksjon. Dette vil variere avhengig av hvor mange timer den enkelte organisasjon produserer. Organisasjoner som ønsker å tilby introduksjonsturer til ikke-medlemmer, bør vurdere å utarbeide et system for å registrere hvilke fly som har blitt benyttet til dette formålet. En organisasjon kan ikke bare basere seg på å fly introduksjonsturer alene.
Publisert: 18. apr 2018