GA-konferansen

GA-konferansen er en årlig konferanse som er skreddersydd for allmennflymiljøet i Norge. Vi inviterer alle som driver med privat eller rekreasjonsflyging. Det settes opp et årlig tema for hver konferanse.

Målgruppen for arrangementet

Målgruppen for konferansen er utøver innenfor privat og allmennfly-segmentet, personell ved tekniske verksteder, flyklubber, veteranflyorganisasjoner, selvbyggere og flyskoler. I tillegg håper jeg vi kan få deltagere fra viktige premissgivere som for eksempel lufttrafikktjenesten, politiske miljøer og forsvaret.

Hensikt

Luftfartstilsynet arrangerer primært denne konferansen for å sette fokus på sikkerhet for denne delen av luftfarten. Vi ønsker å skape en arena der både utøvere, organisasjoner og myndigheter kan møtes. 

Hvor og når

Konferansen arrangeres i månedskiftet februar-mars i Østlandsområdet. Nøyaktig tid og sted annonseres på våre hjemmesider, i sosiale medier og etter personlig invitasjon.

Neste konferanse var planlagt 13.- 15. mars 2020. Denne ble utsatt på grunn av situasjonen med koronavirus.