Desinfisering av småfly og helikopter

Som et tiltak for å redusere smitte av covid-19 har EASA utarbeidet anbefalinger om desinfisering av fly i rutetrafikk. Luftfartstilsynet har tilpasset disse rådene for bruk på mindre luftfartøy og småfly som benyttes i privat sammenheng.

Det er forskjell på et luftfartøy som opereres av bare en person og luftfartøy som brukes av flere personer. Har du ditt eget fly eller helikopter og ingen andre bruker det, vil det normalt kun være din egen smitte i flyet. I et klubbfly derimot, vil det kunne sitte igjen smitte fra mange andre brukere.

Koronaviruset smitter gjennom kroppsvæsker. Det vil si at dråpesmitte ved hosting og nysing er en direkte smittevei. Det er også vist at viruset kan ligge på overflater og overleve i lang tid. Dette kan være overflater som en smittebærer har tatt på, men også overflater som det er nyst eller hostet på. For å redusere smitterisikoen bør derfor disse flatene desinfiseres.

Tips dersom luftfartøyet benyttes av flere personer


Rengjøring:

 • Luftfartøyet bør desinfiseres mellom hver flyging.
 • Rengjør alle steder hvor det er kontakt mellom hender, luftfartøy og utstyr.
 • Bruk ikke trykkluft, damprens eller høytrykksspyling fordi du kan virvle opp virus i luften som deretter kan smitte.Ikke begynn med støvsuger. Igjen kan du virvle opp virus i luften som deretter kan smitte. Støvsuger bør kun brukes etter at området som skal støvsuges er desinfisert. Helst bør støvsugeren stå utenfor luftfartøyet, slik at utblåsingsluften blåses bort.
 • Bruk ikke ozon. Selv om ozon effektivt angriper organisk materiale, vil det kunne angripe interiør av gummi, plast og skinn. Spesielt gummislanger kan angripes av ozon.
 • Bruk ikke hydrogenperoksid. Hydrogenperoksid er også effektivt, men kan danne damp som angriper akryl, skinn og polykarbonat-vinduer.

 • Bruk et desinfeksjonsmiddel som har dokumentert effekt mot koronavirus.
  Liste over slike desinfeksjonsmidler finner du her: 

  European Centre for Disease Prevention and Control

  UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY

 • Får du ikke tak i ferdige produkter kan du lage en blanding selv. En løsning av Isopropyl alkohol (IPA) 60 % blandet med 40 % rent vann gir en løsning som du kan benytte på paneler eller sprayes på tepper og seter. En 50/50-blanding vil kunne brukes på de fleste instrumentpaneler. Skinn og vinduer skades av alkohol. Her vil en vanlig oppvasksåpe, blandet som for oppvasken, gjøre susen.

 • Det er viktig at du ikke bruker feil desinfeksjonsmiddel på feil sted. For eksempel:
  • noen midler er korrosive. Bruk ikke slike midler på metaller.
  • noen midler gjør plast sprøtt. Bruk ikke disse på plast. Spesiell oppmerksomhet må vies ledninger der isolasjonen kan skades og det kan oppstå kortslutning.
  • noen midler er aggressive overfor tekstiler. Ikke bruk disse på tekstiler. Spesielt må setebelter skånes for denne typen desinfeksjonsmiddel for å beholde sin styrke. 

For elektroniske displayer bør det brukes ren mikrofiberklut for å unngå riper. Bruk ikke våtservietter, produkter med sitronsyre eller sodium bikarbonat. Disse kan etse displayet. Typisk vil avionikk med antirefleksglass, for eksempel G 1000, kunne rengjøres med en 50 % IPA-løsning. Noen displayer har plastskjermer (av akryl, lexan eller polykarbonat). Avionikk med plastskjerm, for eksempel GNS 430- og 530-serien, vil ødelegges av alkohol. Bruk heller en mild såpeblanding og sjekk fabrikantens anbefaling.

De fleste desinfeksjonsmidler som dreper virus kan være farlig hvis de brukes direkte på mennesker. Sørg for god ventilasjon der midlene og bruk beskyttelsesutstyr som anbefalt av produsenten av midlet.Før du flyr:

 • Bruk hansker til inspeksjon av luftfartøyet før flyging.
 • Bruk gjerne hansker under flyging, men sørg for at disse gir deg god førlighet og ikke hindrer deg i å operere utstyr om bord. Gode Nomex flyhansker i rett størrelse er en utprøvd og god variant. 
 • Bruk ditt eget personlig utstyr. Dette gjelder spesielt «headset», men også for eksempel flytevest. Viruset har vist seg å smitte lett gjennom slimhinnene i hodet, øyne, nese, munn, lunger og svelg. Å bruke et «headset» som andre har brukt, vil utgjøre en risiko, selv om det er forsøkt desinfisert.

I en cockpit er det veldig mange berøringspunkter, brytere og hendler, men også en rekke steder en peker og tar for å verifisere at ting er som de skal. Typisk vil folk for eksempel peke på innsatt QNH på høydemålerne og peke på «headingbug». Disse instrumentene bør derfor desinfiseres. Pass på å ikke påføre mer, eller la det virke lenger, enn det som skal til for å drepe virus. Bruk derfor en myk og tørr klut til å tørke av i cockpit, slik at ikke desinfeksjonsvæske trekker inn i instrumentpanelet og kommer på avveie.

Husk alltid å sjekke helsemyndighetenens føringer for å unngå smitte. Når dette artikkelen publiseres oppfordres det blant annet til minimum 1 meter avstand mellom personer. Dette betyr i praksis at man kun kan være en person om bord i små luftfartøy, dersom denne avstanden ikke kan opprettholdes. 

Se Folkehelseinstituttets temaside om koronavirus her