Teorieksamen for trafikkflygere og instrumentrettigheter

Her finner du informasjon om eksamen for; Airline Transport Pilot Licence (ATPL), Commercial Pilot Licence (CPL) og Instrument rating (IR/EIR/CB-IR).

Fra mars 2020 vil gjennomføring av teorieksamen til ATPL/CPL/IR/EIR/CB-IR skje ved enkelte av Statens vegvesens trafikkstasjoner. Teorieksamen er tilgjengelig på engelsk.

Gjennomføring av teorieksamen er regulert i Part-FCL.025, ARA.FCL.300, BSL C 1-1a og Forvaltningsloven kapittel IV og kapittel VI.

De som skal avlegge teorieksamen skal sende registrering til Luftfartstilsynet via flyskole (ATO) på gjeldende eksamenstype. Benytt skjema NF-1139. Ved omprøve skal det ikke sendes inn ny registrering.

Har kandidaten karantene på grunn av juks i Norge eller annet europeisk land, vil vedkommende ikke kunne gå opp til teorieksamen før karantenetiden er utløpt.

Ved registrering vil kandidatene bli fakturert for full teorieksamen. Ved omprøve vil det faktureres pr. fag i etterkant av gjennomført teorieksamen. 

Kandidater ved norske ATO-er blir booket til teorieksamen av skolen. Privatister og kandidater fra utenlandske ATO-er vil motta epost med informasjon om hvordan de selv booker tidspunkt for teorieksamen.

Eksamenssteder, eksamensperioder og eksamensreglement finnes i egen oversikt under artikkelen. Det er viktig å sette seg inn i eksamensreglementet før teorieksamen gjennomføres.

Gyldig legitimasjon må forevises ved oppmøte.
Informasjon om hvilken legitimasjon som godtas finner du her.

Se eksamensreglementet for tillatte hjelpemidler.

Statens vegvesen har myndighet til å bortvise kandidater som ikke oppfyller kravene til å gjennomføre teorieksamen.

Eksamensresultatet er tilgjengelig for kandidaten umiddelbart etter at teorieksamen er gjennomført. Kandidaten vil deretter motta en e-post med eksamensresultatet.

Luftfartstilsynet utsteder vitnemål når samtlige fag til gjeldende teorieksamen er bestått.
Teori for ATPL/CPL/IR/EIR/CB-IR er gyldig i 36 måneder fra datoen siste fag til gjeldende teorieksamen er bestått.

Kontakt Luftfartstilsynet

  • Postadresse: Postboks 243, 8001 Bodø
  • Besøksadresse: Sjøgata 45–47, 8006 Bodø