Human Performance

For å bytte fra nasjonale flysertifikat til sertifikat utstedt i henhold til Part-FCL, er det nødvendig å avlegge og bestå eksamen i faget Human Performance and Limitations (HP).

Innehavere av nasjonalt sertifikat, som skal bytte til Part-FCL-sertifikat, må avlegge teoriprøve i faget «Human Performance» (HP). Disse kandidatene kan melde seg opp som privatister.

For påmelding på ATPL eller CPL nivå benytt skjema NF-1089 «Registration for the theoretical exam ATPL/CPL/IR/EIR». Noter ønsket eksamenssted, ønsket dato og e-postadresse som Luftfartstilsynet kan nå deg på. Eksamen må i utgangspunktet tas i de oppsatte eksamensperiodene for gjeldende sertifikat. Informasjon om eksamensperiodene finner du her. Utenom de fastsatte periodene kan eksamen tas hos Luftfartstilsynet i Bodø etter nærmere avtale.

For påmelding på PPL nivå benytt skjema NF-1133 «Påmelding til teorieksamen for PPL/LAPL/RTL». Etter at bekreftelse er mottatt på e-post kan eksamen gjennomføres på vegstasjonene til Statens vegvesen. Informasjon om PPL eksamen finner du her.

Eksamen gjennomføres elektronisk: PPL (20 spørsmål, 30 min), CPL (36 spørsmål, 45 min) og ATPL (48 spørsmål, 1 time).

For å søke om utstedelse av Part-sertifikat benyttes skjema NF-1022 B «Søknad om bytte av norsk nasjonalt sertifikat til EASA Part-FCL-sertifikat». 

Kontakt Luftfartstilsynet

  • Postadresse: Postboks 243 8001 Bodø
  • Besøksadresse: Sjøgata 45-47 8006 Bodø