Er det mulig å gjennomføre PPL-teorieksamen på engelsk?

Nei, det er ikke mulig å gjennomføre PPL-eksamen på engelsk. Luftfartstilsynet ønsker å få dette til, men tidsperspektivet er usikkert. Det er for øvrig mulig å ta PPL-teorieksamen i utlandet og gjøre flytreningen i Norge.
Publisert: 30. apr 2018