Tidligere kunne man fly VFR i Norge i inntil 365 dager på et sertifikat fra tredjeland. Hvorfor er ikke dette mulig lenger?

Det er nye regler i Regulation Aircrew, artikkel 8 med henvisning til Annex III. Det ble gitt overgangsordning, slik at vi praktiserte tidligere regelverk frem til 8. april 2014. Etter denne datoen må også en privatflyger få validering av sitt sertifikat for å fly på norskregistrert fly fra dag én. (Ref. Commission Regulation 1178/2001, Annex III)
Publisert: 02. mai 2018