Får jeg kreditt for flygetid opptjent i Forsvaret ved konvertering til sivile sertifikater?

Se AIC-N 03/17 (Godskriving av militær flygerutdanning) for mer informasjon.
Publisert: 02. mai 2018