Får jeg kreditt for flygetid opptjent i Forsvaret ved konvertering til sivile sertifikater?

Se AIC-N 33/19 (Godskriving av militær flygerutdanning) for mer informasjon.

Publisert: 02. mai 2018