Jeg har et instruktørsertifikat utstedt i tredjeland. Kan jeg få kreditert dette til et EASA FI(A) – Flight Instructor (Airplane)?

Det er fullt mulig å få kreditert instruktørutdannelse i dag. En godkjent flyskole (ATO – Approved Training Organisation) må komme med et forslag til redusert treningsprogram, basert på din tidligere erfaring. Dette treningsprogrammet sendes Luftfartstilsynet for godkjenning før treningen starter.
Publisert: 02. mai 2018