Hvilket skjema skal brukes ved gjennomføring av skill test når jeg konverterer PPL-sertifikat fra tredjeland?

Bruk skjema for førstegangsutstedelse av PPL-sertifikat (skjema NF-1029E).
Publisert: 26. apr 2018