Jeg har sertifikat og rettigheter fra land utenfor EASA. Hvordan kan jeg få disse godskrevet/validert/kreditert over til et norsk sertifikat?

Send en e-post til Luftfartstilsynet med dokumentasjon på hvilke sertifikat og rettigheter du har, med en beskrivelse av hva du ønsker. Hver søknad blir vurdert i hvert enkelt tilfelle opp mot gjeldende regelverk og vedlagte dokumentasjon. Slike saker blir vurdert opp mot bestemmelsene i «Commission Regulation 1178/2011», Artikkel 8 og Part FCL, Annex III.
Publisert: 30. apr 2018