Hva må jeg gjøre for å overføre mine papirer til den svenske luftfartsmyndigheten (Transportstyrelsen – Luftfart)?

Du må søke Transportstyrelsen om bytte av sertifikatutstedende land. Du finner søknadsskjema for dette på deres nettside: Lenke til riktig skjema hos Transportstyrelsen.se under.
Publisert: 27. apr 2018