Hva er framgangsmåte for konvertering av PPL fra tredjeland til EASA Part FCL-sertifikat?

Søker må henvende seg til flyskole eller flyklubb som tilbyr utdanning og pensum i henhold til gjeldende sertifikattype det søkes for. Søker gjennomfører utdanning og melder seg opp til eksamen gjennom flyskolen/flyklubben. Etter bestått eksamen melder søker seg til skill test (ferdighetsprøve) forutsatt at alle punkter ovenfor er oppfylt. For gjeldende regelverk se artikkel 8, samt vedlegg III, «Conditions for the acceptance of licences issued by or on behalf of third countries», i forskrift om sertifisering av besetningsmedlemmer, forordning (EU) 1178/2011 med relevante endringer.
Publisert: 26. apr 2018