Kan jeg fly sjøfly med LAPL?

Nei, per dags dato omfatter LAPL-(A) kun SEP-(land) og TMG. Det er derfor ikke mulig å ha sjøflyprivilegier, også kalt SEP-(sea), på LAPL-(A). Se forkortelser nedenfor.
Publisert: 26. apr 2018