Hva menes med tredjeland/«third country»?

Dette er land som ikke er medlemmer i EU, EØS eller EASA, eksempelvis USA.
Publisert: 27. apr 2018