Kan jeg benytte kontrollant som har kontrollantbevis utstedt av Transportstyrelsen (Sverige) til en Proficiency Check (PC)?

Med et Part-FCL-sertifikat kan du benytte alle EASA-autoriserte kontrollanter til PC og skill test. Kontrollanten skal følge retningslinjer i FCL.1015.
Publisert: 27. apr 2018