Spørsmål og svar om sertifikat og utdanning.

Her finner du spørsmål og svar om ulike typer flysertifikater og -rettigheter, samt om utdanning innen luftfart.

Viser treff 49 til 54 av 54

Forlenge gyldighet med ferdighetskontroll

Etter gjennomført og bestått PC (Proficiency Check) skal kontrollanten gi originalt

Hvordan holdes LAPL-privilegier gyldige?

For å holde LAPL (A)-privilegiet gyldig må man i løpet av de siste 24 månedene ha fløyet minimum 12 timer som fartøysjef, inkludert 12 avganger og

Kan jeg fly annex II-fly med LAPL?

Annex II-fly (i hovedsak veteranfly, tidligere militærfly, selvbygde fly og mikrofly) er regulert av det enkelte lands myndighet. Kontakt den respektive

Hvordan bytte sertifikat til LAPL?

Du kan søke om å endre et PPL-, CPL- eller ATPL-sertifikat med gyldig rettighet på SEP eller TMG til LAPL. Søknadsskjema NF-1087 E skal benyttes. Se for øvrig

Beholde sertifikat uten legeattest klasse 1

Ja, du beholder ditt CPL/ATPL/MPL-sertifikat. Du kan ikke fly ervervsmessig. I

Bekreftelse på sertifikat og rettigheter

Du må søke om bekreftelse på utstedt sertifikat/«verification of

Side