Spørsmål og svar om sertifikat og utdanning.

Her finner du spørsmål og svar om ulike typer flysertifikater og -rettigheter, samt om utdanning innen luftfart.

Viser treff 49 til 53 av 53

Kan jeg fly TMG (Touring Motor Glider) med PPL?

Ja. TMG er en klasse på samme måte som for eksempel SEP (land) og SEP (sea). Rettighet til TMG føres inn i rettighetsbeviset på samme måte som SEP (land). En ATO ...

Kan jeg slepe seilfly med LAPL?

Ja, men du må ha en gyldig rettighet til å slepe seilfly tilknyttet sertifikatet. Kravene for dette står beskrevet i FCL.805.

Kreves det vandelsattest for å bli pilot?

Det er ingen krav til vandel for utstedelse av sertifikat i EASA-regelverk. Det er imidlertid krav til vandelsattest for utstedelse av adgangskort til flyplassene...

Må differensierings- og familiariseringstrening gjøres ved en flyskole (ATO/RF)?

Nei, differensieringstrening og familiariseringstrening er ikke eget skoleprogram, og det er derfor ikke krav om at dette må gjøres ved en flyskole. Differensieri...

Tidligere kunne man fly VFR i Norge i inntil 365 dager på et sertifikat fra tredjeland. Hvorfor er ikke dette mulig lenger?

Det er nye regler i Regulation Aircrew, artikkel 8 med henvisning til Annex III. Det ble gitt overgangsordning, slik at vi praktiserte tidligere regelverk frem ti...

Side