Spørsmål og svar om sertifikat og utdanning

Her finner du spørsmål og svar om ulike typer flysertifikater og -rettigheter, samt om utdanning innen luftfart.

Viser treff 49 til 53 av 53

Utenlandskregistrerte fly i Norge

Har man lov til å føre utenlandskregistrerte fly i Norge som norsk statsborger? Det er sertifikatet som avgjør hvilke fly du kan fly, ikke statsborgerskapet. Det er imidlertid begrensninger når

Vandelsattest for å bli pilot

Kreves det vandelsattest for å bli pilot? Det er ingen krav til vandel for utstedelse av sertifikat i EASA-regelverk. Det er imidlertid krav til vandelsattest for utstedelse av adgangskort til

VFR i Norge på sertifikat fra tredjeland

Tidligere kunne man fly VFR i Norge i inntil 365 dager på et sertifikat fra tredjeland. Hvorfor er ikke dette mulig lenger? Regler i Commission Delegated Regulation (EU) 2020/723, Article 8 (3),

Ønsker innført rettighet fra tredjeland i mitt EASA Part-FCL sertifikat

Jeg flyr på en rettighet på sertifikat fra tredjeland og ønsker innført rettigheten i mitt EASA Part-FCL sertifikat. Hvilke valg har jeg? Etter Commision Delegated Regulation (EU) No 2020/723,

Ønsker utstedt en rettighet uten begrensning i mitt EASA sertifikat, som i utgangspunktet er begrenset til et tredjeland

Jeg ønsker utstedt en rettighet uten begrensning i mitt EASA sertifikat, som i utgangspunktet er begrenset til et tredjeland. Hva er fremgangsmåten? Det er samme fremgangsmåte om det er en

Side