Spørsmål og svar om sertifikat og utdanning

Her finner du spørsmål og svar om ulike typer flysertifikater og -rettigheter, samt om utdanning innen luftfart.

Viser treff 49 til 55 av 55

Tillatt tid på PPL-eksamen

Hvor lang tid har jeg per fag på en PPL-eksamen? Det er ni fag på eksamen til Private Pilot Licence (PPL), og eksamenstiden per fag varierer fra en halv time til én time. Se lenke for hvilke fag

Touring Motor Glider med PPL

Kan jeg fly TMG (Touring Motor Glider) med PPL? Ja. TMG er en klasse på samme måte som for eksempel SEP (land) og SEP (sea). Rettighet til TMG føres inn i rettighetsbeviset på samme måte som SEP

Utenlandskregistrerte fly i Norge

Har man lov til å føre utenlandskregistrerte fly i Norge som norsk statsborger? Det er sertifikatet som avgjør hvilke fly du kan fly, ikke statsborgerskapet. Det er imidlertid begrensninger når

Vandelsattest for å bli pilot

Kreves det vandelsattest for å bli pilot? Det er ingen krav til vandel for utstedelse av sertifikat i EASA-regelverk. Det er imidlertid krav til vandelsattest for utstedelse av adgangskort til

VFR i Norge på sertifikat fra tredjeland

Tidligere kunne man fly VFR i Norge i inntil 365 dager på et sertifikat fra tredjeland. Hvorfor er ikke dette mulig lenger? Det er nye regler i Regulation Aircrew, artikkel 8 med henvisning til

Ønsker innført rettighet fra tredjeland i mitt EASA Part-FCL sertifikat

Jeg flyr på en rettighet på sertifikat fra tredjeland og ønsker innført rettigheten i mitt EASA Part-FCL sertifikat. Hvilke valg har jeg? Etter Commision Delegated Regulation (EU) No 2020/723,

Ønsker utstedt en rettighet uten begrensning i mitt EASA sertifikat, som i utgangspunktet er begrenset til et tredjeland

Jeg ønsker utstedt en rettighet uten begrensning i mitt EASA sertifikat, som i utgangspunktet er begrenset til et tredjeland. Hva er fremgangsmåten? Det er samme fremgangsmåte om det er en

Side