Spørsmål og svar om sertifikat og utdanning

Her finner du spørsmål og svar om ulike typer flysertifikater og -rettigheter, samt om utdanning innen luftfart.

Viser treff 37 til 48 av 53

Markeringstusj på kart under eksamen

Er det lov å bruke markeringstusj og markere «airways», flyplasser og lignende på kart som skal brukes under eksamen? Du kan bruke markeringstusj i for eksempel «Jeppesen Airway Manual», men det

Mistet eller ødelagt sertifikatet

Jeg har mistet eller ødelagt sertifikatet og trenger et nytt. Hva må jeg gjøre? Du kan søke om duplikat. Søknadsskjema NF-1081E skal benyttes og er tilgjengelig på Luftfartstilsynets nettsider.

Mistet personlig loggbok

Jeg har mistet min personlige loggbok. Hva gjør jeg? Du må rekonstruere så mye av boken som mulig. Dette kan gjøres ved å hente informasjon fra luftfartøyets reisedagbok. Husk at utsjekker som

Oppbygging av PPL-eksamen

Hvordan er PPL-eksamen bygget opp? Eksamen til PPL (Private Pilot Licence) består av ni fag med 20 oppgaver per fag. Oppgavene er flervalgsoppgaver der du får ett spørsmål og fire

Overføre papirer til svensk luftfartsmyndighet

Hva må jeg gjøre for å overføre mine papirer til den svenske luftfartsmyndigheten (Transportstyrelsen – Luftfart)? Du må søke Transportstyrelsen om bytte av sertifikatutstedende land. Du finner

Pensum til PPL-eksamen

Hva er pensum til PPL-eksamen? Pensum til PPL-eksamen finner du i lenken under. Det er samme teorieksamen for PPL (Private Pilot Licence) som for LAPL (Light Aircraft Pilot Liecence).

Rekker ikke å gjennomføre oppflyging

Jeg rekker ikke å gjennomføre oppflyging før utløpet av teorieksamen. Kan jeg få en forlengelse av gyldigheten på min teorieksamen? Nei. Etter bestått teorieksamen har kandidaten 24 måneder (PPL)

Statsborgerskap for å ta flygerutdanning

Er det krav til norsk statsborgerskap for å ta flygerutdanning i Norge? Nei, det er ikke krav til at du må være norsk statsborger for å ta flygerutdanning i Norge. Under flyging er det imidlertid

Teorieksamen og praktisk flytrening i ulike land

Er det mulig å ta teorieksamen i ett land og praktisk flytrening og ferdighetsprøve i et annet land? Utdanning ved godkjente flyskoler i land som er medlem av Det europeisk flysikkerhetsbyrået

Teorieksamen på annet språk

Er det mulig å gjennomføre PPL-teorieksamen på engelsk? Nei, det er ikke mulig å gjennomføre PPL-eksamen på engelsk. Luftfartstilsynet ønsker å få dette til, men tidsperspektivet er usikkert. Det

Tillatt tid på PPL-eksamen

Hvor lang tid har jeg per fag på en PPL-eksamen? Det er ni fag på eksamen til Private Pilot Licence (PPL), og eksamenstiden per fag varierer fra en halv time til én time. Se lenke for hvilke fag

Touring Motor Glider med PPL

Kan jeg fly TMG (Touring Motor Glider) med PPL? Ja. TMG er en klasse på samme måte som for eksempel SEP (land) og SEP (sea). Rettighet til TMG føres inn i rettighetsbeviset på samme måte som SEP

Side