Hopp til innhold

Spørsmål og svar om sertifikat og utdanning

Her finner du spørsmål og svar om ulike typer flysertifikater og -rettigheter, samt om utdanning innen luftfart.

Viser treff 37 til 48 av 55

Betydning av tredjeland

Hva menes med tredjeland/«third country»? Dette er land som ikke er medlemmer i EU, EØS eller EASA, eksempelvis USA.

Forlenge rettighet uten gyldig legeattest

Jeg ønsker å forlenge rettighet, men har ikke gyldig legeattest. Kan jeg gjennomføre Proficiency Check (PC) med kontrollant? Dette er uproblematisk så lenge kontrollanten fungerer som fartøysjef

VFR i Norge på sertifikat fra tredjeland

Tidligere kunne man fly VFR i Norge i inntil 365 dager på et sertifikat fra tredjeland. Hvorfor er ikke dette mulig lenger? Regler i Commission Delegated Regulation (EU) 2020/723, Article 8 (3),

Førstegangsundersøkelse for medical klasse 2

Hvor kan jeg ta førstegangsundersøkelse for medical klasse 2? Førstegangsundersøkelse eller undersøkelse for forlengelse/fornyelse av legeattest klasse 2 kan gjøres hos enhver flylege med

Førstegangsundersøkelse for medical klasse 1

Hvor kan jeg ta førstegangsundersøkelse for medical klasse 1? Førstegangsundersøkelse av norsk medical klasse 1 kan kun tas ved Flymedisinsk institutt på Blindern i Oslo. Fornyelse og forlengelse

Kreditt for flygetid i Forsvaret

Får jeg kreditt for flygetid opptjent i Forsvaret ved konvertering til sivile sertifikater? Se AIC-N 15/22 03 NOV (Godskriving av militær flygerutdanning) for mer informasjon.

Vandelsattest for å bli pilot

Kreves det vandelsattest for å bli pilot? Det er ingen krav til vandel for utstedelse av sertifikat i EASA-regelverk. Det er imidlertid krav til vandelsattest for utstedelse av adgangskort til

Hvordan bli pilot

Hvordan går jeg fram for å bli pilot? Kontakt en flyskole. Du finner en oversikt over godkjente flyskoler i Norge på våre nettsider og hos Norges Luftsportforbund.

Hva er LAPL?

Light Aircraft Pilot Licence (LAPL) er et EASA-sertifikat. LAPL-sertifikat gir deg privilegier til å fly på klassene SEP (Single-Engine Piston, énmotorsfly) eller TMG (Touring Motor Glider,

Teorieksamen og praktisk flytrening i ulike land

Er det mulig å ta teorieksamen i ett land og praktisk flytrening og ferdighetsprøve i et annet land? Utdanning ved godkjente flyskoler i land som er medlem av Det europeisk flysikkerhetsbyrået

Rekker ikke å gjennomføre oppflyging

Jeg rekker ikke å gjennomføre oppflyging før utløpet av teorieksamen. Kan jeg få en forlengelse av gyldigheten på min teorieksamen? Nei. Etter bestått teorieksamen har kandidaten 24 måneder (PPL)

Oppbygging av PPL-eksamen

Hvordan er PPL-eksamen bygget opp? Eksamen til PPL (Private Pilot Licence) består av ni fag med 20 oppgaver per fag. Oppgavene er flervalgsoppgaver der du får ett spørsmål og fire

Side