Spørsmål og svar om sertifikat og utdanning.

Her finner du spørsmål og svar om ulike typer flysertifikater og -rettigheter, samt om utdanning innen luftfart.

Viser treff 37 til 48 av 54

Mistet personlig loggbok

Du må rekonstruere så mye av boken som mulig. Dette kan gjøres ved å hente informasjon fra luftfartøyets reisedagbok. Husk at utsjekker som

Overføre papirer til svensk luftfartsmyndighet

Du må søke Transportstyrelsen om bytte av sertifikatutstedende land. Du finner

Endre utstederland til Norge

Send søknad om «Change of competent authority», skjema NF-1057E, til Luftfartstilsynet.

Utenlandskregistrerte fly i Norge

Det er sertifikatet som avgjør hvilke fly du kan fly, ikke statsborgerskapet. Det er imidlertid begrensninger når det

Gjennomføre Proficiency Check i utlandet

Du kan ta kontakt med en hvilken

Eksamen i VFR/IFR-kommunikasjon AFIS

Ja. Det gis ikke kreditt for kommunikasjonsfaget til PPL/LAPL eller

Fornye utløpt MEP-rettighet/IR-rettighet

Kontakt en godkjent flyskole (ATO – Approved Training Organisation) for vurdering av hvor mye trening du behøver. Deretter må du

Fornye utløpt SEP-rettighet

Kontakt en godkjent flyskole (ATO – Approved Training Organisation) for vurdering av hvor mye trening du behøver. Deretter må du

Differensierings- og familiariseringstrening

Nei, differensieringstrening og familiariseringstrening er ikke eget skoleprogram, og det er derfor ikke krav om at

Dokumentasjon ved utstedelse av CB-IR fra tredjeland

Du

Dokumentasjon ved utstedelse av PPL EASA-sertifikat

Følgende dokumentasjon skal sendes samlet med bestått skill test-skjema: Kopi av ICAO- eller

Konvertering av PPL fra tredjeland

Søker må henvende seg til flyskole eller flyklubb som tilbyr utdanning og pensum i henhold til gjeldende

Side