Spørsmål og svar om sertifikat og utdanning.

Her finner du spørsmål og svar om ulike typer flysertifikater og -rettigheter, samt om utdanning innen luftfart.

Viser treff 37 til 48 av 53

Jeg har mistet min personlige loggbok. Hva gjør jeg?

Du må rekonstruere så mye av boken som mulig. Dette kan gjøres ved å hente informasjon fra luftfartøyets reisedagbok. Husk at utsjekker som krever differensiering...

Jeg har sertifikat og rettigheter fra land utenfor EASA. Hvordan kan jeg få disse godskrevet/validert/kreditert over til et norsk sertifikat?

Send en e-post til Luftfartstilsynet med dokumentasjon på hvilke sertifikat og rettigheter du har, med en beskrivelse av hva du ønsker. Hver søknad blir vurdert i...

Jeg har søkt jobb i utlandet og selskapet har bedt om bekreftelse på mitt sertifikat og rettigheter. Hvordan skaffer jeg det?

Du må søke om bekreftelse på utstedt sertifikat/«verification of foreign licence». Send en e-post til postmottak@caa.no hvor du beskriver grunnen til at du søker....

Jeg rekker ikke å gjennomføre oppflyging før utløpet av teorieksamen. Kan jeg få en forlengelse av gyldigheten på min teorieksamen?

Nei. Etter bestått teorieksamen har kandidaten 24 måneder (PPL) eller 36 måneder (CPL/IR) til å gjennomføre flytrening og ferdighetsprøve for utstedelse av sertif...

Jeg ønsker å forlenge rettighet, men har ikke gyldig legeattest. Kan jeg gjennomføre Proficiency Check (PC) med kontrollant?

Dette er uproblematisk så lenge kontrollanten fungerer som fartøysjef under aktuell flyging. Det er kontrollanten som må vurdere og avgjøre om Proficiency Check (...

Kan en svensk kontrollant forlenge rettigheter i mitt sertifikat?

Ja, en svensk kontrollant kan forlenge rettigheter i ditt sertifikat.

Kan jeg beholde mitt CPL/ATPL/MPL-sertifikat når jeg har legeattest klasse 2, men ikke har legeattest klasse 1?

Ja, du beholder ditt CPL/ATPL/MPL-sertifikat. Du kan ikke fly ervervsmessig. I praksis har du et sertifikat med PPL-privilegier.

Kan jeg benytte fastlegen for utstedelse av LAPL medical (legeattest)?

Fastleger kan i dag utstede legeattest for Light Aircraft Pilot Licence (LAPL) under forutsetninger som beskrevet her (se lenken under).

Kan jeg benytte kontrollant som har kontrollantbevis utstedt av Transportstyrelsen (Sverige) til en Proficiency Check (PC)?

Med et Part-FCL-sertifikat kan du benytte alle EASA-autoriserte kontrollanter til PC og skill test. Kontrollanten skal følge retningslinjer i FCL.1015.

Kan jeg bruke elektroniske kart om bord i flyet, for eksempel på iPad? Må jeg ha papirkart i backup?

Du kan benytte elektroniske kart. Det er ingen krav til backup, men her må flygerskjønn veie tungt.

Kan jeg fly annex II-fly med LAPL?

Annex II-fly (i hovedsak veteranfly, tidligere militærfly, selvbygde fly og mikrofly) er regulert av det enkelte lands myndighet. Kontakt den respektive luftfarts...

Kan jeg fly sjøfly med LAPL?

Nei, per dags dato omfatter LAPL-(A) kun SEP-(land) og TMG. Det er derfor ikke mulig å ha sjøflyprivilegier, også kalt SEP-(sea), på LAPL-(A). Se forkortelser ned...

Side