Spørsmål og svar om sertifikat og utdanning

Her finner du spørsmål og svar om ulike typer flysertifikater og -rettigheter, samt om utdanning innen luftfart.

Viser treff 25 til 36 av 53

Hva er LAPL?

Light Aircraft Pilot Licence (LAPL) er et EASA-sertifikat. LAPL-sertifikat gir deg privilegier til å fly på klassene SEP (Single-Engine Piston, énmotorsfly) eller TMG (Touring Motor Glider,

Hva om kravet for å holde LAPL-privilegier ikke er oppfylt?

Hva om kravet for å holde LAPL-privilegier ikke er oppfylt? Dersom man ikke oppfyller kravene til gyldighet, kan man fly en ferdighetskontroll (Proficiency Check, PC) med kontrollant eller gjøre

Hvor lenge er teorieksamen gyldig

Hvor lenge er en teorieksamen gyldig? Teorieksamen er gyldig i 24 måneder for PPL og 36 måneder for CPL/IR/ATPL. Du må ha bestått skill test i løpet av gyldighetstiden. (Ref. part-FCL.025)

Hvordan bli pilot

Hvordan går jeg fram for å bli pilot? Kontakt en flyskole. Du finner en oversikt over godkjente flyskoler i Norge på våre nettsider og hos Norges Luftsportforbund.

Hvordan bytte sertifikat til LAPL?

Hvordan bytte sertifikat til LAPL? Du kan søke om å endre et PPL-, CPL- eller ATPL-sertifikat med gyldig rettighet på SEP eller TMG til LAPL. Søknadsskjema NF-1087 E skal benyttes. Se for øvrig

Hvordan holdes LAPL-privilegier gyldige?

Hvordan holdes LAPL-privilegier gyldige? For å holde LAPL (A)-privilegiet gyldig må man i løpet av de siste 24 månedene ha fløyet minimum 12 timer som fartøysjef, inkludert 12 avganger og

Kan jeg fly annex II-fly med LAPL?

Kan jeg fly annex II-fly med LAPL? Annex II-fly (i hovedsak veteranfly, tidligere militærfly, selvbygde fly og mikrofly) er regulert av det enkelte lands myndighet. Kontakt den respektive

Kan jeg fly med LAPL-privilegier med et PPL-sertifikat når jeg kun har gyldig LAPL-medical?

Ja, du kan fly med LAPL-privilegier med et PPL selv om du kun har gyldig LAPL-medical. Det forutsettes at din SEP klasserettighet fortsatt er gyldig (ikke gått ut over utløpsdato som angitt i

Kan jeg fly sjøfly med LAPL?

Kan jeg fly sjøfly med LAPL? Nei, per dags dato omfatter LAPL-(A) kun SEP-(land) og TMG. Det er derfor ikke mulig å ha sjøflyprivilegier, også kalt SEP-(sea), på LAPL-(A). Se forkortelser

Kan jeg slepe seilfly med LAPL?

Kan jeg slepe seilfly med LAPL? Ja, men du må ha en gyldig rettighet til å slepe seilfly tilknyttet sertifikatet. Kravene for dette står beskrevet i FCL.805.

Kreditt for flygetid i Forsvaret

Får jeg kreditt for flygetid opptjent i Forsvaret ved konvertering til sivile sertifikater? Se AIC-N 33/19 (Godskriving av militær flygerutdanning) for mer informasjon.

Legeattest/medical

Kan jeg benytte fastlegen for utstedelse av LAPL medical (legeattest)? Fastleger kan i dag utstede legeattest for Light Aircraft Pilot Licence (LAPL) under forutsetninger som beskrevet her (se

Side