Spørsmål og svar om sertifikat og utdanning.

Her finner du spørsmål og svar om ulike typer flysertifikater og -rettigheter, samt om utdanning innen luftfart.

Viser treff 25 til 36 av 53

Betydning av EASA member state

Det er land som er medlemmer i Det europeiske flysikkerhetsbyrået, European Aviation Safety Agency (EASA). Dette omfatter alle de 28 EU-landene, samt Norge,

EASA-sertifikaters gyldighet

Et EASA-sertifikat har ikke utløpsdato, men en rekke av rettighetene tilknyttet sertifikatet har utløpsdato.

Statsborgerskap for å ta flygerutdanning

Nei, det er ikke krav til at du må være norsk statsborger for å ta flygerutdanning i Norge. Under flyging er det imidlertid

Dokumentasjon ved utstedelse av CB-IR fra flyskole

Du skal benytte skjema NF-1112E, og blant annet sende inn dokumentasjon for

Skill test ved konvertering av PPL-sertifikat fra tredjeland

Bruk skjema for førstegangsutstedelse av PPL-sertifikat (skjema NF-1029E).

Hva om kravet for å holde LAPL-privilegier ikke er oppfylt?

Dersom man ikke oppfyller kravene til gyldighet, kan man fly en ferdighetskontroll (Proficiency Check, PC) med kontrollant eller gjøre

Elektroniske kart

Du kan benytte elektroniske kart. Det er ingen krav til backup, men her må flygerskjønn veie

Bakgrunnssjekk flysertifikat

Nei, det er ikke krav til bakgrunnssjekk for å ta flysertifikat, men det er krav til bakgrunnssjekk for å få utstedt adgangskort til

Beholde sertifikat uten legeattest klasse 1

Ja, du beholder ditt CPL/ATPL/MPL-sertifikat. Du kan ikke fly ervervsmessig. I

Teorieksamen på annet språk

Nei, det er ikke mulig å gjennomføre PPL-eksamen på engelsk. Luftfartstilsynet ønsker å få dette til, men tidsperspektivet er usikkert. Det

Tillatt tid på PPL-eksamen

Det er ni fag på eksamen til Private Pilot Licence (PPL), og eksamenstiden per fag varierer fra en halv time til én time. Se lenke for hvilke fag

Pensum til PPL-eksamen

Pensum til PPL-eksamen finner du i lenken under. Det er samme teorieksamen for PPL (Private Pilot Licence) som for LAPL (Light Aircraft Pilot Liecence).

Side