Spørsmål og svar om sertifikat og utdanning.

Her finner du spørsmål og svar om ulike typer flysertifikater og -rettigheter, samt om utdanning innen luftfart.

Viser treff 25 til 36 av 53

Hvordan er de administrative prosedyren knyttet til å forlenge gyldighet med en ferdighetskontroll (PC)?

Etter gjennomført og bestått PC (Proficiency Check) skal kontrollanten gi originalt PC-skjema til kandidaten, og kopi skal sendes Luftfartstilsynet. I henhold til...

Hvordan er PPL-eksamen bygget opp?

Eksamen til PPL (Private Pilot Licence) består av ni fag med 20 oppgaver per fag. Oppgavene er flervalgsoppgaver der du får ett spørsmål og fire svaralternativer....

Hvordan fornyer jeg en utløpt MEP-rettighet og /eller IR-rettighet?

Kontakt en godkjent flyskole (ATO – Approved Training Organisation) for vurdering av hvor mye trening du behøver. Deretter må du fly en Proficiency Check (PC) med...

Hvordan går jeg fram for å bli pilot?

Kontakt en flyskole. Du finner en oversikt over godkjente flyskoler i Norge på våre nettsider og hos Norges Luftsportforbund.

Hvordan går jeg fram for å endre utstederland til Norge på mitt sertifikat?

Send søknad om «Change of competent authority», skjema NF-1057E, til Luftfartstilsynet.

Hvordan går jeg fram for å fornye en utløpt SEP (land)-rettighet?

Kontakt en godkjent flyskole (ATO – Approved Training Organisation) for vurdering av hvor mye trening du behøver. Deretter må du fly en Proficiency Check (PC) med...

Hvordan holdes LAPL-privilegier gyldige?

For å holde LAPL (A)-privilegiet gyldig må man i løpet av de siste 24 månedene ha fløyet minimum 12 timer som fartøysjef, inkludert 12 avganger og landinger, og é...

Jeg er AFIS-fullmektig og vil ta flysertifikat. Trenger jeg eksamen i VFR/IFR-kommunikasjon, eventuelt radiotelefonisertifikat?

Ja. Det gis ikke kreditt for kommunikasjonsfaget til PPL/LAPL eller CPL.

Jeg flyr mikrofly og vil ta flysertifikat. Trenger jeg eksamen i VFR/IFR-kommunikasjon, eventuelt radiotelefonisertifikat?

Ja, dersom du flyr mikrofly må du likevel ta teorieksamen og praktisk prøve til flytelefonistsertifikat.

Jeg har et instruktørsertifikat utstedt i tredjeland. Kan jeg få kreditert dette til et EASA FI(A) – Flight Instructor (Airplane)?

Det er fullt mulig å få kreditert instruktørutdannelse i dag. En godkjent flyskole (ATO – Approved Training Organisation) må komme med et forslag til redusert tre...

Jeg har gyldig EASA CPL-sertifikat ME/IR utstedt i Norge. Jeg ønsker å gjennomføre PC på ME og IR i utlandet, hvis mulig. Hvordan går jeg frem for å få til dette?

Du kan ta kontakt med en hvilken som helst kontrollant som har en EASA- godkjenning til å utføre Proficiency Check (PC) på MEP (Multi Engine Piston) og IR(A)ME (I...

Jeg har mistet eller ødelagt sertifikatet og trenger et nytt. Hva må jeg gjøre?

Du kan søke om duplikat. Søknadsskjema NF-1081E skal benyttes og er tilgjengelig på Luftfartstilsynets nettsider. Søknaden er unntatt gebyr etter gjeldende gebyrf...

Side