Hopp til innhold

Spørsmål og svar om sertifikat og utdanning

Her finner du spørsmål og svar om ulike typer flysertifikater og -rettigheter, samt om utdanning innen luftfart.

Viser treff 25 til 36 av 55

Ønsker innført rettighet fra tredjeland i mitt EASA Part-FCL sertifikat

Jeg flyr på en rettighet på sertifikat fra tredjeland og ønsker innført rettigheten i mitt EASA Part-FCL sertifikat. Hvilke valg har jeg? Etter Commision Delegated Regulation (EU) No 2020/723,

Kan jeg fly med LAPL-privilegier med et PPL-sertifikat når jeg kun har gyldig LAPL-medical?

Ja, du kan fly med LAPL-privilegier med et PPL selv om du kun har gyldig LAPL-medical. Det forutsettes at din SEP klasserettighet fortsatt er gyldig (ikke gått ut over utløpsdato som angitt i

Fornye utløpt rettighet i Part-FCL sertifikat når en har gyldig rettighet i sertifikat fra tredjeland

Jeg har både sertifikat fra tredje land og EASA Part-FCL sertifikat med samme rettighet (uten begrensning). Rettigheten i tredjeland sertifikat er gyldig mens den er utløpt i EASA Part-FCL

Dokumentasjon ved utstedelse av CB-IR fra flyskole

Hvilken dokumentasjon skal sendes til Luftfartstilsynet for utstedelse av CB-IR gjennomført ved en flyskole (ATO)? Du skal benytte skjema NF-1112E, og blant annet sende inn dokumentasjon for

Touring Motor Glider med PPL

Kan jeg fly TMG (Touring Motor Glider) med PPL? Ja. TMG er en klasse på samme måte som for eksempel SEP (land) og SEP (sea). Rettighet til TMG føres inn i rettighetsbeviset på samme måte som SEP

Benytte kontrollant med svensk bevis

Kan jeg benytte kontrollant som har kontrollantbevis utstedt av Transportstyrelsen (Sverige) til en Proficiency Check (PC)? Med et Part-FCL-sertifikat kan du benytte alle EASA-autoriserte

Eksamen i VFR/IFR-kommunikasjon mikrofly

Jeg flyr mikrofly og vil ta flysertifikat. Trenger jeg eksamen i VFR/IFR-kommunikasjon, eventuelt radiotelefonisertifikat? Ja, dersom du flyr mikrofly må du likevel ta teorieksamen og praktisk

Betydning av EASA member state

Hva menes med «EASA Member State»? Det er land som er medlemmer i Det europeiske flysikkerhetsbyrået, European Aviation Safety Agency (EASA). Dette omfatter alle de 28 EU-landene, samt Norge,

EASA-sertifikaters gyldighet

Hvor lenge er EASA-sertifikater gyldige? Et EASA-sertifikat har ikke utløpsdato, men en rekke av rettighetene tilknyttet sertifikatet har utløpsdato.

Betydning av tredjeland

Hva menes med tredjeland/«third country»? Dette er land som ikke er medlemmer i EU, EØS eller EASA, eksempelvis USA.

Hva er LAPL?

Light Aircraft Pilot Licence (LAPL) er et EASA-sertifikat. LAPL-sertifikat gir deg privilegier til å fly på klassene SEP (Single-Engine Piston, énmotorsfly) eller TMG (Touring Motor Glider,

Mistet eller ødelagt sertifikatet

Jeg har mistet eller ødelagt sertifikatet og trenger et nytt. Hva må jeg gjøre? Du kan søke om duplikat. Søknadsskjema NF-1081E skal benyttes og er tilgjengelig på Luftfartstilsynets nettsider.

Side