Spørsmål og svar om sertifikat og utdanning.

Her finner du spørsmål og svar om ulike typer flysertifikater og -rettigheter, samt om utdanning innen luftfart.

Viser treff 13 til 24 av 54

Oppbygging av PPL-eksamen

Eksamen til PPL (Private Pilot Licence) består av ni fag med 20 oppgaver per fag. Oppgavene er flervalgsoppgaver der du får ett spørsmål og fire svaralternativer.

Teorieksamen og praktisk flytrening i ulike land

Utdanning ved godkjente flyskoler i land som er medlem av Det europeisk flysikkerhetsbyrået

Sertifikat fra land utenfor EASA

Send en e-post til Luftfartstilsynet med dokumentasjon

Forlenge rettigheter med svensk kontrollant

Ja, en svensk kontrollant kan forlenge rettigheter i ditt sertifikat.

Benytte kontrollant med svensk bevis

Med et Part-FCL-sertifikat kan du benytte alle EASA-autoriserte

Touring Motor Glider med PPL

Ja. TMG er en klasse på samme måte som for eksempel SEP (land) og SEP (sea). Rettighet til TMG føres inn i rettighetsbeviset på samme måte som SEP

Eksamen i VFR/IFR-kommunikasjon mikrofly

Ja, dersom du flyr mikrofly må du likevel ta teorieksamen og praktisk

Betydning av tredjeland

Dette er land som ikke er medlemmer i EU, EØS eller EASA, eksempelvis USA.

Betydning av EASA member state

Det er land som er medlemmer i Det europeiske flysikkerhetsbyrået, European Aviation Safety Agency (EASA). Dette omfatter alle de 28 EU-landene, samt Norge,

EASA-sertifikaters gyldighet

Et EASA-sertifikat har ikke utløpsdato, men en rekke av rettighetene tilknyttet sertifikatet har utløpsdato.

Statsborgerskap for å ta flygerutdanning

Nei, det er ikke krav til at du må være norsk statsborger for å ta flygerutdanning i Norge. Under flyging er det imidlertid

Dokumentasjon ved utstedelse av CB-IR fra flyskole

Du skal benytte skjema NF-1112E, og blant annet sende inn dokumentasjon for

Side