Spørsmål og svar om sertifikat og utdanning

Her finner du spørsmål og svar om ulike typer flysertifikater og -rettigheter, samt om utdanning innen luftfart.

Viser treff 13 til 24 av 53

Eksamen i VFR/IFR-kommunikasjon mikrofly

Jeg flyr mikrofly og vil ta flysertifikat. Trenger jeg eksamen i VFR/IFR-kommunikasjon, eventuelt radiotelefonisertifikat? Ja, dersom du flyr mikrofly må du likevel ta teorieksamen og praktisk

Elektroniske kart

Kan jeg bruke elektroniske kart om bord i flyet, for eksempel på iPad? Må jeg ha papirkart i backup? Du kan benytte elektroniske kart. Det er ingen krav til backup, men her må flygerskjønn veie

Endre utstederland til Norge

Hvordan går jeg fram for å endre utstederland til Norge på mitt sertifikat? Send søknad om «Change of competent authority», skjema NF-1057E, til Luftfartstilsynet.

Forlenge gyldighet med ferdighetskontroll

Hvordan er de administrative prosedyren knyttet til å forlenge gyldighet med en ferdighetskontroll (PC)? Etter gjennomført og bestått PC (Proficiency Check) skal kontrollanten gi originalt

Forlenge rettighet uten gyldig legeattest

Jeg ønsker å forlenge rettighet, men har ikke gyldig legeattest. Kan jeg gjennomføre Proficiency Check (PC) med kontrollant? Dette er uproblematisk så lenge kontrollanten fungerer som fartøysjef

Forlenge rettigheter med svensk kontrollant

Kan en svensk kontrollant forlenge rettigheter i mitt sertifikat? Ja, en svensk kontrollant kan forlenge rettigheter i ditt sertifikat.

Fornye utløpt MEP-rettighet/IR-rettighet

Hvordan fornyer jeg en utløpt MEP-rettighet og /eller IR-rettighet? Kontakt en godkjent flyskole (ATO – Approved Training Organisation) for vurdering av hvor mye trening du behøver. Deretter må

Fornye utløpt rettighet i Part-FCL sertifikat når en har gyldig rettighet i sertifikat fra tredjeland

Jeg har både sertifikat fra tredje land og EASA Part-FCL sertifikat med samme rettighet (uten begrensning). Rettigheten i tredjeland sertifikat er gyldig mens den er utløpt i EASA Part-FCL

Fornye utløpt SEP-rettighet

Hvordan går jeg fram for å fornye en utløpt SEP (land)-rettighet? Kontakt en godkjent flyskole (ATO – Approved Training Organisation) for vurdering av hvor mye trening du behøver. Deretter må du

Førstegangsundersøkelse for medical klasse 1

Hvor kan jeg ta førstegangsundersøkelse for medical klasse 1? Førstegangsundersøkelse av norsk medical klasse 1 kan kun tas ved Flymedisinsk institutt på Blindern i Oslo. Fornyelse og forlengelse

Førstegangsundersøkelse for medical klasse 2

Hvor kan jeg ta førstegangsundersøkelse for medical klasse 2? Førstegangsundersøkelse eller undersøkelse for forlengelse/fornyelse av legeattest klasse 2 kan gjøres hos enhver flylege med

Gjennomføre Proficiency Check i utlandet

Jeg har gyldig EASA CPL-sertifikat ME/IR utstedt i Norge. Jeg ønsker å gjennomføre PC på ME og IR i utlandet, hvis mulig. Hvordan går jeg frem for å få til dette? Du kan ta kontakt med en hvilken

Side