Spørsmål og svar om sertifikat og utdanning.

Her finner du spørsmål og svar om ulike typer flysertifikater og -rettigheter, samt om utdanning innen luftfart.

Viser treff 13 til 24 av 53

Hvordan bli pilot

Kontakt en flyskole. Du finner en oversikt over godkjente flyskoler i Norge på våre nettsider og hos Norges Luftsportforbund.

Hvor lenge er teorieksamen gyldig

Teorieksamen er gyldig i 24 måneder for PPL og 36 måneder for CPL/IR/ATPL. Du må ha bestått skill test i løpet av gyldighetstiden. (Ref. part-FCL.025)

Rekker ikke å gjennomføre oppflyging

Nei. Etter bestått teorieksamen har kandidaten 24 måneder (PPL)

Markeringstusj på kart under eksamen

Du kan bruke markeringstusj i for eksempel «Jeppesen Airway Manual», men det

Oppbygging av PPL-eksamen

Eksamen til PPL (Private Pilot Licence) består av ni fag med 20 oppgaver per fag. Oppgavene er flervalgsoppgaver der du får ett spørsmål og fire svaralternativer.

Teorieksamen og praktisk flytrening i ulike land

Utdanning ved godkjente flyskoler i land som er medlem av Det europeisk flysikkerhetsbyrået

Sertifikat fra land utenfor EASA

Send en e-post til Luftfartstilsynet med dokumentasjon

Forlenge rettigheter med svensk kontrollant

Ja, en svensk kontrollant kan forlenge rettigheter i ditt sertifikat.

Benytte kontrollant med svensk bevis

Med et Part-FCL-sertifikat kan du benytte alle EASA-autoriserte

Touring Motor Glider med PPL

Ja. TMG er en klasse på samme måte som for eksempel SEP (land) og SEP (sea). Rettighet til TMG føres inn i rettighetsbeviset på samme måte som SEP

Eksamen i VFR/IFR-kommunikasjon mikrofly

Ja, dersom du flyr mikrofly må du likevel ta teorieksamen og praktisk

Betydning av tredjeland

Dette er land som ikke er medlemmer i EU, EØS eller EASA, eksempelvis USA.

Side