Spørsmål og svar om sertifikat og utdanning.

Her finner du spørsmål og svar om ulike typer flysertifikater og -rettigheter, samt om utdanning innen luftfart.

Viser treff 13 til 24 av 53

Hva må jeg gjøre for å overføre mine papirer til den svenske luftfartsmyndigheten (Transportstyrelsen – Luftfart)?

Du må søke Transportstyrelsen om bytte av sertifikatutstedende land. Du finner søknadsskjema for dette på deres nettside: Lenke til riktig skjema hos Transportsty...

Hva om kravet for å holde LAPL-privilegier ikke er oppfylt?

Dersom man ikke oppfyller kravene til gyldighet, kan man fly en ferdighetskontroll (Proficiency Check, PC) med kontrollant eller gjøre nødvendig trening med instr...

Hvilken dokumentasjon skal sendes inn til Luftfartstilsynet for utstedelse av PPL EASA-sertifikat?

Følgende dokumentasjon skal sendes samlet med bestått skill test-skjema: Kopi av ICAO- eller FAA-sertifikat. Kopi av flygetidsbok: side med utsjekker («endorsemen...

Hvilken dokumentasjon skal sendes Luftfartstilsynet ved utstedelse av CB-IR basert på erfaring opptjent på sertifikat fra tredjeland (third country licence issued according to ICAO annex 1)?

Du skal benytte skjema NF-1112E, og blant annet sende inn kopi av gyldig sertifikat og gyldig IR (A). Her er lenke til skjema og mer informasjon om hva som skal s...

Hvilken dokumentasjon skal sendes til Luftfartstilsynet for utstedelse av CB-IR gjennomført ved en flyskole (ATO)?

Du skal benytte skjema NF-1112E, og blant annet sende inn dokumentasjon for skolegodkjenning og bestått teori. Her er lenke til skjema og mer informasjon om hva s...

Hvilket skjema skal brukes ved gjennomføring av skill test når jeg konverterer PPL-sertifikat fra tredjeland?

Bruk skjema for førstegangsutstedelse av PPL-sertifikat (skjema NF-1029E).

Hvor kan jeg ta førstegangsundersøkelse for medical klasse 2?

Førstegangsundersøkelse eller undersøkelse for forlengelse/fornyelse av legeattest klasse 2 kan gjøres hos enhver flylege med rettigheter for klasse 2 eller klass...

Hvor kan jeg ta førstegangsundersøkelse for medical klasse 1?

Førstegangsundersøkelse av norsk medical klasse 1 kan kun tas ved Flymedisinsk institutt på Blindern i Oslo. Fornyelse og forlengelse kan gjøres hos godkjent flyl...

Hvor lang tid har jeg per fag på en PPL-eksamen?

Det er ni fag på eksamen til Private Pilot Licence (PPL), og eksamenstiden per fag varierer fra en halv time til én time. Se lenke for hvilke fag og tillatt tid.

Hvor lenge er EASA-sertifikater gyldige?

Et EASA-sertifikat har ikke utløpsdato, men en rekke av rettighetene tilknyttet sertifikatet har utløpsdato.

Hvor lenge er en teorieksamen gyldig?

Teorieksamen er gyldig i 24 måneder for PPL og 36 måneder for CPL/IR/ATPL. Du må ha bestått skill test i løpet av gyldighetstiden. (Ref. part-FCL.025)

Hvordan bytte sertifikat til LAPL?

Du kan søke om å endre et PPL-, CPL- eller ATPL-sertifikat med gyldig rettighet på SEP eller TMG til LAPL. Søknadsskjema NF-1087 E skal benyttes. Se for øvrig luf...

Side