Spørsmål og svar om sertifikat og utdanning

Her finner du spørsmål og svar om ulike typer flysertifikater og -rettigheter, samt om utdanning innen luftfart.

Viser treff 1 til 12 av 53

Bakgrunnssjekk flysertifikat

Er det krav til bakgrunnssjekk for å ta flysertifikat? Nei, det er ikke krav til bakgrunnssjekk for å ta flysertifikat, men det er krav til bakgrunnssjekk for å få utstedt adgangskort til

Beholde sertifikat uten legeattest klasse 1

Kan jeg beholde mitt CPL/ATPL/MPL-sertifikat når jeg har legeattest klasse 2, men ikke har legeattest klasse 1? Ja, du beholder ditt CPL/ATPL/MPL-sertifikat. Du kan ikke fly ervervsmessig. I

Bekreftelse på sertifikat og rettigheter

Jeg har søkt jobb i utlandet og selskapet har bedt om bekreftelse på mitt sertifikat og rettigheter. Hvordan skaffer jeg det? Du må søke om bekreftelse på utstedt sertifikat/«verification of

Benytte kontrollant med svensk bevis

Kan jeg benytte kontrollant som har kontrollantbevis utstedt av Transportstyrelsen (Sverige) til en Proficiency Check (PC)? Med et Part-FCL-sertifikat kan du benytte alle EASA-autoriserte

Betydning av EASA member state

Hva menes med «EASA Member State»? Det er land som er medlemmer i Det europeiske flysikkerhetsbyrået, European Aviation Safety Agency (EASA). Dette omfatter alle de 28 EU-landene, samt Norge,

Betydning av tredjeland

Hva menes med tredjeland/«third country»? Dette er land som ikke er medlemmer i EU, EØS eller EASA, eksempelvis USA.

Differensierings- og familiariseringstrening

Må differensierings- og familiariseringstrening gjøres ved en flyskole (ATO/RF)? Nei, differensieringstrening og familiariseringstrening er ikke eget skoleprogram, og det er derfor ikke krav om

Dokumentasjon ved utstedelse av CB-IR fra flyskole

Hvilken dokumentasjon skal sendes til Luftfartstilsynet for utstedelse av CB-IR gjennomført ved en flyskole (ATO)? Du skal benytte skjema NF-1112E, og blant annet sende inn dokumentasjon for

Dokumentasjon ved utstedelse av CB-IR fra tredjeland

Hvilken dokumentasjon skal sendes Luftfartstilsynet ved utstedelse av CB-IR basert på erfaring opptjent på sertifikat fra tredjeland (third country licence issued according to ICAO annex 1)? Du

Dokumentasjon ved utstedelse av PPL EASA-sertifikat

Hvilken dokumentasjon skal sendes inn til Luftfartstilsynet for utstedelse av PPL EASA-sertifikat? Følgende dokumentasjon skal sendes samlet med bestått skill test-skjema: Kopi av ICAO- eller

EASA-sertifikaters gyldighet

Hvor lenge er EASA-sertifikater gyldige? Et EASA-sertifikat har ikke utløpsdato, men en rekke av rettighetene tilknyttet sertifikatet har utløpsdato.

Eksamen i VFR/IFR-kommunikasjon AFIS

Jeg er AFIS-fullmektig og vil ta flysertifikat. Trenger jeg eksamen i VFR/IFR-kommunikasjon, eventuelt radiotelefonisertifikat? Ja. Det gis ikke kreditt for kommunikasjonsfaget til PPL/LAPL eller

Side