Spørsmål og svar om sertifikat og utdanning.

Her finner du spørsmål og svar om ulike typer flysertifikater og -rettigheter, samt om utdanning innen luftfart.

Viser treff 1 til 12 av 53

Kan jeg slepe seilfly med LAPL?

Kan jeg slepe seilfly med LAPL? Ja, men du må ha en gyldig rettighet til å slepe seilfly tilknyttet sertifikatet. Kravene for dette står beskrevet i FCL.805.

Kan jeg fly sjøfly med LAPL?

Kan jeg fly sjøfly med LAPL? Nei, per dags dato omfatter LAPL-(A) kun SEP-(land) og TMG. Det er derfor ikke mulig å ha sjøflyprivilegier, også kalt SEP-(sea), på LAPL-(A). Se forkortelser

Hva er LAPL?

Light Aircraft Pilot Licence (LAPL) er et EASA-sertifikat. LAPL-sertifikat gir deg privilegier til å fly på klassene SEP (Single-Engine Piston, énmotorsfly) eller TMG (Touring Motor Glider, seilfly

Mistet eller ødelagt sertifikatet

Jeg har mistet eller ødelagt sertifikatet og trenger et nytt. Hva må jeg gjøre? Du kan søke om duplikat. Søknadsskjema NF-1081E skal benyttes og er tilgjengelig på Luftfartstilsynets nettsider.

VFR i Norge på sertifikat fra tredjeland

Tidligere kunne man fly VFR i Norge i inntil 365 dager på et sertifikat fra tredjeland. Hvorfor er ikke dette mulig lenger? Det er nye regler i Regulation Aircrew, artikkel 8 med henvisning til

Instruktørsertifikat fra tredjeland

Jeg har et instruktørsertifikat utstedt i tredjeland. Kan jeg få kreditert dette til et EASA FI(A) – Flight Instructor (Airplane)? Det er fullt mulig å få kreditert instruktørutdannelse i dag. En

Kreditt for flygetid i Forsvaret

Får jeg kreditt for flygetid opptjent i Forsvaret ved konvertering til sivile sertifikater? Se AIC-N 03/17 (Godskriving av militær flygerutdanning) for mer informasjon.

Vandelsattest for å bli pilot

Kreves det vandelsattest for å bli pilot? Det er ingen krav til vandel for utstedelse av sertifikat i EASA-regelverk. Det er imidlertid krav til vandelsattest for utstedelse av adgangskort til

Forlenge rettighet uten gyldig legeattest

Jeg ønsker å forlenge rettighet, men har ikke gyldig legeattest. Kan jeg gjennomføre Proficiency Check (PC) med kontrollant? Dette er uproblematisk så lenge kontrollanten fungerer som fartøysjef

Førstegangsundersøkelse for medical klasse 2

Hvor kan jeg ta førstegangsundersøkelse for medical klasse 2? Førstegangsundersøkelse eller undersøkelse for forlengelse/fornyelse av legeattest klasse 2 kan gjøres hos enhver flylege med

Førstegangsundersøkelse for medical klasse 1

Hvor kan jeg ta førstegangsundersøkelse for medical klasse 1? Førstegangsundersøkelse av norsk medical klasse 1 kan kun tas ved Flymedisinsk institutt på Blindern i Oslo. Fornyelse og forlengelse

Legeattest/medical

Kan jeg benytte fastlegen for utstedelse av LAPL medical (legeattest)? Fastleger kan i dag utstede legeattest for Light Aircraft Pilot Licence (LAPL) under forutsetninger som beskrevet her (se

Side