Spørsmål og svar om sertifikat og utdanning.

Her finner du spørsmål og svar om ulike typer flysertifikater og -rettigheter, samt om utdanning innen luftfart.

Viser treff 1 til 12 av 53

Er det krav til bakgrunnssjekk for å ta flysertifikat?

Nei, det er ikke krav til bakgrunnssjekk for å ta flysertifikat, men det er krav til bakgrunnssjekk for å få utstedt adgangskort til flyplasser. Se Luftfartstilsy...

Er det krav til norsk statsborgerskap for å ta flygerutdanning i Norge?

Nei, det er ikke krav til at du må være norsk statsborger for å ta flygerutdanning i Norge. Under flyging er det imidlertid krav om å medbringe ID-papirer, for ek...

Er det lov å bruke markeringstusj og markere «airways», flyplasser og lignende på kart som skal brukes under eksamen?

Du kan bruke markeringstusj i for eksempel «Jeppesen Airway Manual», men det skal ikke skrives notater eller lignende i manualen. Notater regnes som juks.

Er det mulig å gjennomføre PPL-teorieksamen på engelsk?

Nei, det er ikke mulig å gjennomføre PPL-eksamen på engelsk. Luftfartstilsynet ønsker å få dette til, men tidsperspektivet er usikkert. Det er for øvrig mulig å t...

Er det mulig å ta teorieksamen i ett land og praktisk flytrening og ferdighetsprøve i et annet land?

Utdanning ved godkjente flyskoler i land som er medlem av Det europeisk flysikkerhetsbyrået (EASA) aksepteres på tvers av landegrensene. Du kan ta teoriutdanning ...

Får jeg kreditt for flygetid opptjent i Forsvaret ved konvertering til sivile sertifikater?

Se AIC-N 03/17 (Godskriving av militær flygerutdanning) for mer informasjon.

Har man lov til å føre utenlandskregistrerte fly i Norge som norsk statsborger?

Det er sertifikatet som avgjør hvilke fly du kan fly, ikke statsborgerskapet. Det er imidlertid begrensninger når det gjelder hvor lenge man kan operere utenlands...

Hva er framgangsmåte for konvertering av PPL fra tredjeland til EASA Part FCL-sertifikat?

Søker må henvende seg til flyskole eller flyklubb som tilbyr utdanning og pensum i henhold til gjeldende sertifikattype det søkes for. Søker gjennomfører utdannin...

Hva er LAPL?

Light Aircraft Pilot Licence (LAPL) er et EASA-sertifikat. LAPL-sertifikat gir deg privilegier til å fly på klassene SEP (Single-Engine Piston, énmotorsfly) eller...

Hva er pensum til PPL-eksamen?

Pensum til PPL-eksamen finner du i lenken under. Det er samme teorieksamen for PPL (Private Pilot Licence) som for LAPL (Light Aircraft Pilot Liecence).

Hva menes med «EASA Member State»?

Det er land som er medlemmer i Det europeiske flysikkerhetsbyrået, European Aviation Safety Agency (EASA). Dette omfatter alle de 28 EU-landene, samt Norge, Islan...

Hva menes med tredjeland/«third country»?

Dette er land som ikke er medlemmer i EU, EØS eller EASA, eksempelvis USA.

Side