Hopp til innhold

Spørsmål og svar om sertifikat og utdanning

Her finner du spørsmål og svar om ulike typer flysertifikater og -rettigheter, samt om utdanning innen luftfart.

Viser treff 1 til 12 av 55

Utenlandskregistrerte fly i Norge

Har man lov til å føre utenlandskregistrerte fly i Norge som norsk statsborger? Det er sertifikatet som avgjør hvilke fly du kan fly, ikke statsborgerskapet. Det er imidlertid begrensninger når

Gjennomføre Proficiency Check i utlandet

Jeg har gyldig EASA CPL-sertifikat ME/IR utstedt i Norge. Jeg ønsker å gjennomføre PC på ME og IR i utlandet, hvis mulig. Hvordan går jeg frem for å få til dette? Du kan ta kontakt med en hvilken

Overføre papirer til svensk luftfartsmyndighet

Hva må jeg gjøre for å overføre mine papirer til den svenske luftfartsmyndigheten (Transportstyrelsen – Luftfart)? Du må søke Transportstyrelsen om bytte av sertifikatutstedende land. Du finner

Fornye utløpt MEP-rettighet/IR-rettighet

Hvordan fornyer jeg en utløpt MEP-rettighet og /eller IR-rettighet? Kontakt en godkjent flyskole (ATO – Approved Training Organisation) for vurdering av hvor mye trening du behøver. Deretter må

Fornye utløpt SEP-rettighet

Hvordan går jeg fram for å fornye en utløpt SEP (land)-rettighet? Kontakt en godkjent flyskole (ATO – Approved Training Organisation) for vurdering av hvor mye trening du behøver. Deretter må du

Eksamen i VFR/IFR-kommunikasjon AFIS

Jeg er AFIS-fullmektig og vil ta flysertifikat. Trenger jeg eksamen i VFR/IFR-kommunikasjon, eventuelt radiotelefonisertifikat? Ja. Det gis ikke kreditt for kommunikasjonsfaget til PPL/LAPL eller

Endre utstederland til Norge

Hvordan går jeg fram for å endre utstederland til Norge på mitt sertifikat? Send søknad om «Change of competent authority», skjema NF-1057E, til Luftfartstilsynet.

Forlenge gyldighet med ferdighetskontroll

Hvordan er de administrative prosedyren knyttet til å forlenge gyldighet med en ferdighetskontroll (PC)? Etter gjennomført og bestått PC (Proficiency Check) skal kontrollanten gi originalt

Differensierings- og familiariseringstrening

Må differensierings- og familiariseringstrening gjøres ved en flyskole (ATO/RF)? Nei, differensieringstrening og familiariseringstrening er ikke eget skoleprogram, og det er derfor ikke krav om

Dokumentasjon ved utstedelse av PPL EASA-sertifikat

Hvilken dokumentasjon skal sendes inn til Luftfartstilsynet for utstedelse av PPL EASA-sertifikat? Følgende dokumentasjon skal sendes samlet med bestått skill test-skjema: Kopi av ICAO- eller

Kan jeg fly annex II-fly med LAPL?

Kan jeg fly annex II-fly med LAPL? Annex II-fly (i hovedsak veteranfly, tidligere militærfly, selvbygde fly og mikrofly) er regulert av det enkelte lands myndighet. Kontakt den respektive

Hvordan holdes LAPL-privilegier gyldige?

Hvordan holdes LAPL-privilegier gyldige? For å holde LAPL (A)-privilegiet gyldig må man i løpet av de siste 24 månedene ha fløyet minimum 12 timer som fartøysjef, inkludert 12 avganger og

Side