Spørsmål og svar om sertifikat og utdanning.

Her finner du spørsmål og svar om ulike typer flysertifikater og -rettigheter, samt om utdanning innen luftfart.

Viser treff 1 til 12 av 54

Kan jeg slepe seilfly med LAPL?

Ja, men du må ha en gyldig rettighet til å slepe seilfly tilknyttet sertifikatet. Kravene for dette står beskrevet i FCL.805.

Kan jeg fly sjøfly med LAPL?

Nei, per dags dato omfatter LAPL-(A) kun SEP-(land) og TMG. Det er derfor ikke mulig å ha sjøflyprivilegier, også kalt SEP-(sea), på LAPL-(A). Se forkortelser

Hva er LAPL?

Light Aircraft Pilot Licence (LAPL) er et EASA-sertifikat. LAPL-sertifikat gir deg privilegier til å fly på klassene SEP (Single-Engine Piston, énmotorsfly) eller TMG (Touring Motor Glider, seilfly

Mistet eller ødelagt sertifikatet

Du kan søke om duplikat. Søknadsskjema NF-1081E skal benyttes og er tilgjengelig på Luftfartstilsynets nettsider.

VFR i Norge på sertifikat fra tredjeland

Det er nye regler i Regulation Aircrew, artikkel 8 med henvisning til

Instruktørsertifikat fra tredjeland

Det er fullt mulig å få kreditert instruktørutdannelse i dag. En

Kreditt for flygetid i Forsvaret

Se AIC-N 03/17 (Godskriving av militær flygerutdanning) for mer informasjon.

Vandelsattest for å bli pilot

Det er ingen krav til vandel for utstedelse av sertifikat i EASA-regelverk. Det er imidlertid krav til vandelsattest for utstedelse av adgangskort til

Hvordan bli pilot

Kontakt en flyskole. Du finner en oversikt over godkjente flyskoler i Norge på våre nettsider og hos Norges Luftsportforbund.

Hvor lenge er teorieksamen gyldig

Teorieksamen er gyldig i 24 måneder for PPL og 36 måneder for CPL/IR/ATPL. Du må ha bestått skill test i løpet av gyldighetstiden. (Ref. part-FCL.025)

Rekker ikke å gjennomføre oppflyging

Nei. Etter bestått teorieksamen har kandidaten 24 måneder (PPL)

Markeringstusj på kart under eksamen

Du kan bruke markeringstusj i for eksempel «Jeppesen Airway Manual», men det

Side