Spørsmål og svar om sertifikat og utdanning.

Her finner du spørsmål og svar om ulike typer flysertifikater og -rettigheter, samt om utdanning innen luftfart.

Viser treff 1 til 12 av 57

VFR i Norge på sertifikat fra tredjeland

Tidligere kunne man fly VFR i Norge i inntil 365 dager på et sertifikat fra tredjeland. Hvorfor er ikke dette mulig lenger? Det er nye regler i Regulation Aircrew, artikkel 8 med henvisning til

Instruktørsertifikat fra tredjeland

Jeg har et instruktørsertifikat utstedt i tredjeland. Kan jeg få kreditert dette til et EASA FI(A) – Flight Instructor (Airplane)? Det er fullt mulig å få kreditert instruktørutdannelse i dag. En

Kreditt for flygetid i Forsvaret

Får jeg kreditt for flygetid opptjent i Forsvaret ved konvertering til sivile sertifikater? Se AIC-N 03/17 (Godskriving av militær flygerutdanning) for mer informasjon.

Vandelsattest for å bli pilot

Kreves det vandelsattest for å bli pilot? Det er ingen krav til vandel for utstedelse av sertifikat i EASA-regelverk. Det er imidlertid krav til vandelsattest for utstedelse av adgangskort til

Forlenge rettighet uten gyldig legeattest

Jeg ønsker å forlenge rettighet, men har ikke gyldig legeattest. Kan jeg gjennomføre Proficiency Check (PC) med kontrollant? Dette er uproblematisk så lenge kontrollanten fungerer som fartøysjef

Kan jeg fly med LAPL-privilegier med et PPL-sertifikat når jeg kun har gyldig LAPL-medical?

Ja, du kan fly med LAPL-privilegier med et PPL selv om du kun har gyldig LAPL-medical. Det forutsettes at din SEP klasserettighet fortsatt er gyldig (ikke gått ut over utløpsdato som angitt i

Førstegangsundersøkelse for medical klasse 2

Hvor kan jeg ta førstegangsundersøkelse for medical klasse 2? Førstegangsundersøkelse eller undersøkelse for forlengelse/fornyelse av legeattest klasse 2 kan gjøres hos enhver flylege med

Førstegangsundersøkelse for medical klasse 1

Hvor kan jeg ta førstegangsundersøkelse for medical klasse 1? Førstegangsundersøkelse av norsk medical klasse 1 kan kun tas ved Flymedisinsk institutt på Blindern i Oslo. Fornyelse og forlengelse

Legeattest/medical

Kan jeg benytte fastlegen for utstedelse av LAPL medical (legeattest)? Fastleger kan i dag utstede legeattest for Light Aircraft Pilot Licence (LAPL) under forutsetninger som beskrevet her (se

Hvordan bli pilot

Hvordan går jeg fram for å bli pilot? Kontakt en flyskole. Du finner en oversikt over godkjente flyskoler i Norge på våre nettsider og hos Norges Luftsportforbund.

Hvor lenge er teorieksamen gyldig

Hvor lenge er en teorieksamen gyldig? Teorieksamen er gyldig i 24 måneder for PPL og 36 måneder for CPL/IR/ATPL. Du må ha bestått skill test i løpet av gyldighetstiden. (Ref. part-FCL.025)

Rekker ikke å gjennomføre oppflyging

Jeg rekker ikke å gjennomføre oppflyging før utløpet av teorieksamen. Kan jeg få en forlengelse av gyldigheten på min teorieksamen? Nei. Etter bestått teorieksamen har kandidaten 24 måneder (PPL)

Side