Spørsmål og svar om sertifikat og utdanning

Her finner du spørsmål og svar om ulike typer flysertifikater og -rettigheter, samt om utdanning innen luftfart.

Viser treff 1 til 12 av 55

Hvordan kan jeg dokumentere at jeg har gjennomført MCC kurs?

Hvordan kan jeg dokumentere at jeg har gjennomført MCC kurs? Alle som gjennomfører ATP integrert utdanning, må også gjennomføre kurs i MCC (Multi-crew cooperation). Skolen skal utstede et eget

Elektroniske kart

Kan jeg bruke elektroniske kart om bord i flyet, for eksempel på iPad? Må jeg ha papirkart i backup? Du kan benytte elektroniske kart. Det er ingen krav til backup, men her må flygerskjønn veie

Hvordan bytte sertifikat til LAPL?

Hvordan bytte sertifikat til LAPL? Du kan søke om å endre et PPL-, CPL- eller ATPL-sertifikat med gyldig rettighet på SEP eller TMG til LAPL. Søknadsskjema NF-1087 E skal benyttes. Se for øvrig

Kan jeg fly annex II-fly med LAPL?

Kan jeg fly annex II-fly med LAPL? Annex II-fly (i hovedsak veteranfly, tidligere militærfly, selvbygde fly og mikrofly) er regulert av det enkelte lands myndighet. Kontakt den respektive

Hvordan holdes LAPL-privilegier gyldige?

Hvordan holdes LAPL-privilegier gyldige? For å holde LAPL (A)-privilegiet gyldig må man i løpet av de siste 24 månedene ha fløyet minimum 12 timer som fartøysjef, inkludert 12 avganger og

Forlenge gyldighet med ferdighetskontroll

Hvordan er de administrative prosedyren knyttet til å forlenge gyldighet med en ferdighetskontroll (PC)? Etter gjennomført og bestått PC (Proficiency Check) skal kontrollanten gi originalt

Dokumentasjon ved utstedelse av PPL EASA-sertifikat

Hvilken dokumentasjon skal sendes inn til Luftfartstilsynet for utstedelse av PPL EASA-sertifikat? Følgende dokumentasjon skal sendes samlet med bestått skill test-skjema: Kopi av ICAO- eller

Differensierings- og familiariseringstrening

Må differensierings- og familiariseringstrening gjøres ved en flyskole (ATO/RF)? Nei, differensieringstrening og familiariseringstrening er ikke eget skoleprogram, og det er derfor ikke krav om

Fornye utløpt SEP-rettighet

Hvordan går jeg fram for å fornye en utløpt SEP (land)-rettighet? Kontakt en godkjent flyskole (ATO – Approved Training Organisation) for vurdering av hvor mye trening du behøver. Deretter må du

Fornye utløpt MEP-rettighet/IR-rettighet

Hvordan fornyer jeg en utløpt MEP-rettighet og /eller IR-rettighet? Kontakt en godkjent flyskole (ATO – Approved Training Organisation) for vurdering av hvor mye trening du behøver. Deretter må

Eksamen i VFR/IFR-kommunikasjon AFIS

Jeg er AFIS-fullmektig og vil ta flysertifikat. Trenger jeg eksamen i VFR/IFR-kommunikasjon, eventuelt radiotelefonisertifikat? Ja. Det gis ikke kreditt for kommunikasjonsfaget til PPL/LAPL eller

Gjennomføre Proficiency Check i utlandet

Jeg har gyldig EASA CPL-sertifikat ME/IR utstedt i Norge. Jeg ønsker å gjennomføre PC på ME og IR i utlandet, hvis mulig. Hvordan går jeg frem for å få til dette? Du kan ta kontakt med en hvilken

Side