Spørsmål og svar om sertifikat og utdanning.

Her finner du spørsmål og svar om ulike typer flysertifikater og -rettigheter, samt om utdanning innen luftfart.

Viser treff 1 til 12 av 56

Mistet eller ødelagt sertifikatet

Jeg har mistet eller ødelagt sertifikatet og trenger et nytt. Hva må jeg gjøre? Du kan søke om duplikat. Søknadsskjema NF-1081E skal benyttes og er tilgjengelig på Luftfartstilsynets nettsider.

Hva er LAPL?

Light Aircraft Pilot Licence (LAPL) er et EASA-sertifikat. LAPL-sertifikat gir deg privilegier til å fly på klassene SEP (Single-Engine Piston, énmotorsfly) eller TMG (Touring Motor Glider,

Kan jeg fly sjøfly med LAPL?

Kan jeg fly sjøfly med LAPL? Nei, per dags dato omfatter LAPL-(A) kun SEP-(land) og TMG. Det er derfor ikke mulig å ha sjøflyprivilegier, også kalt SEP-(sea), på LAPL-(A). Se forkortelser

Kan jeg slepe seilfly med LAPL?

Kan jeg slepe seilfly med LAPL? Ja, men du må ha en gyldig rettighet til å slepe seilfly tilknyttet sertifikatet. Kravene for dette står beskrevet i FCL.805.

Hva om kravet for å holde LAPL-privilegier ikke er oppfylt?

Hva om kravet for å holde LAPL-privilegier ikke er oppfylt? Dersom man ikke oppfyller kravene til gyldighet, kan man fly en ferdighetskontroll (Proficiency Check, PC) med kontrollant eller gjøre

Skill test ved konvertering av PPL-sertifikat fra tredjeland

Hvilket skjema skal brukes ved gjennomføring av skill test når jeg konverterer PPL-sertifikat fra tredjeland? Bruk skjema for førstegangsutstedelse av PPL-sertifikat (skjema NF-1029E).

EASA-sertifikaters gyldighet

Hvor lenge er EASA-sertifikater gyldige? Et EASA-sertifikat har ikke utløpsdato, men en rekke av rettighetene tilknyttet sertifikatet har utløpsdato.

Betydning av EASA member state

Hva menes med «EASA Member State»? Det er land som er medlemmer i Det europeiske flysikkerhetsbyrået, European Aviation Safety Agency (EASA). Dette omfatter alle de 28 EU-landene, samt Norge,

Betydning av tredjeland

Hva menes med tredjeland/«third country»? Dette er land som ikke er medlemmer i EU, EØS eller EASA, eksempelvis USA.

Eksamen i VFR/IFR-kommunikasjon mikrofly

Jeg flyr mikrofly og vil ta flysertifikat. Trenger jeg eksamen i VFR/IFR-kommunikasjon, eventuelt radiotelefonisertifikat? Ja, dersom du flyr mikrofly må du likevel ta teorieksamen og praktisk

Touring Motor Glider med PPL

Kan jeg fly TMG (Touring Motor Glider) med PPL? Ja. TMG er en klasse på samme måte som for eksempel SEP (land) og SEP (sea). Rettighet til TMG føres inn i rettighetsbeviset på samme måte som SEP

Benytte kontrollant med svensk bevis

Kan jeg benytte kontrollant som har kontrollantbevis utstedt av Transportstyrelsen (Sverige) til en Proficiency Check (PC)? Med et Part-FCL-sertifikat kan du benytte alle EASA-autoriserte

Side