Spørsmål og svar om sertifikat og utdanning.

Her finner du spørsmål og svar om ulike typer flysertifikater og -rettigheter, samt om utdanning innen luftfart.

Viser treff 1 til 12 av 56

Ønsker innført rettighet fra tredjeland i mitt EASA Part-FCL sertifikat

Jeg flyr på en rettighet på sertifikat fra tredjeland og ønsker innført rettigheten i mitt EASA Part-FCL sertifikat. Hvilke valg har jeg? Etter Commision Delegated Regulation (EU) No 2020/723,

Ønsker utstedt en rettighet uten begrensning i mitt EASA sertifikat, som i utgangspunktet er begrenset til et tredjeland

Jeg ønsker utstedt en rettighet uten begrensning i mitt EASA sertifikat, som i utgangspunktet er begrenset til et tredjeland. Hva er fremgangsmåten? Det er samme fremgangsmåte om det er en

Fornye utløpt rettighet i Part-FCL sertifikat når en har gyldig rettighet i sertifikat fra tredjeland

Jeg har både sertifikat fra tredje land og EASA Part-FCL sertifikat med samme rettighet (uten begrensning). Rettigheten i tredjeland sertifikat er gyldig mens den er utløpt i EASA Part-FCL

Kan jeg fly med LAPL-privilegier med et PPL-sertifikat når jeg kun har gyldig LAPL-medical?

Ja, du kan fly med LAPL-privilegier med et PPL selv om du kun har gyldig LAPL-medical. Det forutsettes at din SEP klasserettighet fortsatt er gyldig (ikke gått ut over utløpsdato som angitt i

Mistet eller ødelagt sertifikatet

Jeg har mistet eller ødelagt sertifikatet og trenger et nytt. Hva må jeg gjøre? Du kan søke om duplikat. Søknadsskjema NF-1081E skal benyttes og er tilgjengelig på Luftfartstilsynets nettsider.

Hva er LAPL?

Light Aircraft Pilot Licence (LAPL) er et EASA-sertifikat. LAPL-sertifikat gir deg privilegier til å fly på klassene SEP (Single-Engine Piston, énmotorsfly) eller TMG (Touring Motor Glider,

Kan jeg fly sjøfly med LAPL?

Kan jeg fly sjøfly med LAPL? Nei, per dags dato omfatter LAPL-(A) kun SEP-(land) og TMG. Det er derfor ikke mulig å ha sjøflyprivilegier, også kalt SEP-(sea), på LAPL-(A). Se forkortelser

Kan jeg slepe seilfly med LAPL?

Kan jeg slepe seilfly med LAPL? Ja, men du må ha en gyldig rettighet til å slepe seilfly tilknyttet sertifikatet. Kravene for dette står beskrevet i FCL.805.

Hva om kravet for å holde LAPL-privilegier ikke er oppfylt?

Hva om kravet for å holde LAPL-privilegier ikke er oppfylt? Dersom man ikke oppfyller kravene til gyldighet, kan man fly en ferdighetskontroll (Proficiency Check, PC) med kontrollant eller gjøre

Skill test ved konvertering av PPL-sertifikat fra tredjeland

Hvilket skjema skal brukes ved gjennomføring av skill test når jeg konverterer PPL-sertifikat fra tredjeland? Bruk skjema for førstegangsutstedelse av PPL-sertifikat (skjema NF-1029E).

EASA-sertifikaters gyldighet

Hvor lenge er EASA-sertifikater gyldige? Et EASA-sertifikat har ikke utløpsdato, men en rekke av rettighetene tilknyttet sertifikatet har utløpsdato.

Betydning av EASA member state

Hva menes med «EASA Member State»? Det er land som er medlemmer i Det europeiske flysikkerhetsbyrået, European Aviation Safety Agency (EASA). Dette omfatter alle de 28 EU-landene, samt Norge,

Side