Seminarer og samlinger på securityområdet 2022 og 2023

Seminar.
Illustrasjonsbilde, seminar. Foto: Mostphotos/Smith Chetanachan

Her finner du oversikt over seminarer og samlinger for securityområdet for 2022 og 2023.

Instruktørseminar

Bodø tirsdag 6. og onsdag 7. september 2022

Seminaret er for instruktører med ansvar for utdanning innenfor securityområdet og for personer med stabs – og koordineringsansvar på området. Gjennomføres på Radisson Blu Hotel, Bodø.

Oppstart første dag kl. 11.00 og avslutning andre dag kl. 14.00.

Mer informasjon om instruktørseminar

Securityseminar for luftfartsselskaper og handlingselskaper

Bodø fredag 9. september 2022

Seminaret er for personer med ansvar for security i norske luftfartsselskaper (BSL Sec 1-1 § 10), og utenlandske luftfartsselskaper som flyr innenriks, samt personer med stabs- og koordineringsfunksjoner på securityområdet. Seminaret er også åpnet for Securityansvarlige i handlingsselskaper (norsk/skandinaviske språk).

Gjennomføres på Scandic hotel Bodø – Sjøgata 23.

Oppstart kl. 09.00 og avslutning kl. 14.00.

Mer informasjon om securityseminar for luftfartsselskaper og handlingselskaper

Flyfraktseminar

Bodø torsdag 8. september 2022

Seminaret er for ansvarspersoner for securitygjennomføring hos sikkergodkjente fraktleverandører (BSL Sec 1-1 § 10) og personer med stabs – og koordineringsfunksjoner på området.

Gjennomføres på Radisson Blu Hotel, Bodø.

Oppstart kl. 09.00 og avslutning kl. 14.00.

Mer informasjon om flyfraktseminar

Kontaktmøte utenlandske flyselskaper

Gardermoen 4. kvartal 2022

Kontaktmøte med utenlandske flyselskap som opererer innenriks i Norge. Møtet gjennomføres på engelsk språk og gjennomføres som dagsmøte på Gardermoen.

Nærmere informasjon om gjennomføring kommer.

Seminar for ansvarspersonell lufthavner

1. kvartal 2023

Seminaret er for personer med ansvar for security på norske lufthavner (BSL Sec 1-1 § 10) og personer med stabs – og koordineringsfunksjoner på securityområdet.

Nærmere informasjon om gjennomføring kommer høsten 2022.

Seminar for ansvarspersonell SLFF

1. kvartal 2023

Seminaret er for personer med ansvar for security hos sikkerhetsgodkjente leverandører av forsyninger til flygningen. Nærmere informasjon om gjennomføring kommer høsten 2022.

Seminarene anses som oppfriskningsopplæring iht. krav definert i forordning (EU) nr. 2015/1998 pkt 11.4.3.