Securityseminar for luftfartsselskaper og handlingselskaper

Bodø, 9. september 2022.

Seminaret er for personer med ansvar for security i norske luftfartsselskaper og luftfartsselskaper som flyr innenriks (BSL Sec 1-1 § 10) samt personer med stabs- og koordineringsfunksjoner på securityområdet. Seminaret er også åpnet for securityansvarlige i handlingsselskaper.

Seminaret er en møteplass som skal gi deltagerne faglig påfyll og muligheter for erfaringsutveksling, og dermed føre til god nasjonal ivaretagelse av security i luftfarten.

Deltagelse på seminar ansees som 11.2.5-oppfriskningsopplæring, jf. forordning (EU) nr. 2015/1998 pkt. 11.4. Dokumentasjon utleveres etter deltakelse på hele seminaret.   

Påmelding

Seminaret avholdes på Scandic Bodø i Sjøgata 23. Det starter kl. 09:15 og avsluttes senest kl. 14:00. Seminaret er gratis, og det vil serveres lunsj på hotellet.

Påmeldingen er nå lukket.  

Reisekostnader og hotellopphold dekkes av den enkelte.

Foreløpig agenda

08:30-09:00 Kaffe

09:00–09:15 Åpning          

09:15–10:15 Tilstandsbilde security / Trusselbildet
Luftfartstilsynet presenterer tilstandsbildet i norsk luftfart på alle områder. Fokus på trender, analyser, utfordringer, m.m. på områder som angår luftfartsselskapene. Diskusjon. Risiko/sårbarhet. Presentasjon av anvendbar risikoinformasjon.

10:15-10:30 Pause

10:30–11:30 Regelverksendringer
Cyber Security, innsidetrusler og bakgrunnssjekk.

11:30–12:30    Lunsj

12:30–13:45   Plenumsdiskusjon
Fokusområder: DA/1254, kvalitetskontroll, «best practices», selskapenes egne utfordringer, gjennomgang av øvrige tema, jf. forordning 1998/11.2.5.

13:45–14:00  Avslutning

Kontakt

Ved spørsmål eller forslag til diskusjonstema, kontakt Stine Mari Sørensen sms@caa.no, eller Ørjan Nyborg ony@caa.no.