Regelverksoppbygging securityregelverket

I Norge har vi et securityregelverk som i stor grad er felleseuropeisk. Dette betyr at de samme securityreglene gjelder om du befinner det på Hammerfest lufthavn eller på Heathrow lufthavn i London. I securityportalen finnes informasjon om regelverk.

I tillegg til de felleseuropeiske reglene, har vi nasjonale securitybestemmelser som kun gjelder for Norge. Disse finner du i securityforskriften. Securityforskriften er hjemlet i luftfartsloven.

Det felleseuropeiske regelverket som gjelder i Norge er hjemlet i securityforskriften § 3. Det europeiske regelverket endres i takt med utviklingen på området, og dette kan skje flere ganger i året alt etter behov. Når en endring er tatt inn i forskriften § 3 gjelder den overfor norske aktører. Securityseksjonen vil føre tilsyn for å verifisere at aktørene opptrer i henhold til det regelverket som til enhver tid er gjeldende.

Informasjon om endringer i securityregelverket vil publiseres på våre internettsider og i Securityportalen.
Securityregelverket som gjelder for aktørene er bygd opp på følgende måte:Forordning (EF) nr. 300/2008 er rammeforordningen som inneholder de grunnleggende standarder for sivil luftfart, mens forordning (EF) nr. 272/2009 utfyller rammeforordningen. Forordning (EU) 2015/1998 og beslutning C(2015)8005 inneholder de detaljerte bestemmelsene på securityområdet. Beslutningen er hemmelig, og kun aktører som har behov for denne informasjonen vil få tilgang til den gjennom Securityportalen.

Det europeiske regelverket er delt opp etter tema. For å få en oversikt over regelverket, er det nødvendig å lese seg opp på alle nivåene, samt securityforskriften. For eksempel, så omhandler kapittel 6 frakt. For å få en oversikt over fraktområdet må man da lese seg opp på hele securityforskriften, kapittel 6 i forordningene og kapittel 6 i beslutningen.

Luftfartstilsynet har utarbeidet et nasjonalt sikkerhetsprogram for sivil luftfart (NASP), som inneholder en sammenstilling av securityregelverket. Denne er kapittelinndelt. NASPen finner du i Securityportalen.

Tilgang til Securityportalen gis etter søknad til Luftfartstilsynets securityseksjon. Søkere må bestå bakgrunnssjekk før tilgang gis. 
 
Søknad for tilgang til Securityportalen finner du her. Utfylt søknad sendes til postmottak@caa.no, eller til Luftfartstilsynet, Postboks 243, 8001 Bodø. 

Kun ansvars- og nøkkelpersoner hos følgende enheter kan få tilgang:

  • Lufthavnoperatør
  • Flyselskap / handling-selskap
  • Sikkerhetsgodkjent leverandør av forsyninger til flygingen (SLFF)
  • Sikkerhetsgodkjent fraktleverandør (RA)
  • Sertifiserte instruktører

I tillegg til NASPen, inneholder portalen informasjon om beredskapstiltak, kunngjøringer på securityområdet og fremtidige regelverksendringer fra EU. Aktører anbefales å holde seg oppdatert gjennom jevnlig bruk at Securityportalen.