Seminarer og samlinger på securityområdet 2020

Instruktørsamling i Bodø, onsdag 1. og torsdag 2. april 2020

Seminaret er for instruktører med ansvar for utdanning innenfor securityområdet. Oppstart første dag kl. 11.00 og avslutning andre dag senest kl. 14.00.

Les mer om seminaret her.


Seminar for ansvarspersonell lufthavner, tirsdag 15. og onsdag 16. september

Seminaret er for personer med ansvar for security på norske lufthavner (BSL Sec 1-1 § 10) og personer med stabs- og koordineringsfunksjoner på securityområdet.

Invitasjon, agenda og annen påmeldingsinformasjon publiseres i mai 2020.


Seminar for norske flyselskap, tirsdag 13. oktober

Luftfartstilsynet arrangerer securityseminar for ansvarshavende security i norske flyselskap (BSL Sec 1-1§ 10).

Invitasjon, agenda og annen påmeldingsinformasjon publiseres i mai 2020.


Flyfraktseminar i Bodø, torsdag 15. oktober 2020

Seminaret er for ansvarspersoner for securitygjennomføring hos sikkerhetsgodkjente fraktleverandører (BSL Sec 1-1 § 10) og personer med stabs – og koordineringsfunksjoner på området.

Invitasjon, agenda og annen påmeldingsinformasjon publiseres i mai 2020.

 

Alle seminarene anses som oppfriskningsopplæring definert (EU) nr. 2015/1998. Informer relevant personell, og sett av datoene.