Seminarer og samlinger på securityområdet 2020

Alle seminarer på securityområdet for 2020 er avlyst grunnet koronasituasjonen.

Dette gjelder følgende seminarer planlagt gjennomført i Bodø:

  1. Instruktørseminar, onsdag 1. og torsdag 2. april 2020. 
    10. mars ble seminaret først utsatt til 27. og 28. oktober, dette er også avlyst.
  2. Seminar for ansvarspersonell lufthavner, tirsdag 15. og onsdag 16. september.
  3. Seminar for norske flyselskap i Bodø, tirsdag 13. oktober.
  4. Flyfraktseminar, torsdag 15. oktober 2020

Utsettelsen er grunnet i koronautbruddet og betydelig usikkerhet med hensyn til gjennomføringsevne. Seminarenes innhold er av en slik art at de ikke kan gjennomføres digitalt.

Luftfartstilsynet vil planlegge for gjennomføring i 2021.