Seminar for sertifiserte instruktører innen security 31. august 2021

Security, Oslo lufthavn Gardermoen. Foto: Avinor, Dag Spant. Foto: Avinor, Dag Spant

Luftfartstilsynet arrangerer securityseminar tirsdag 31. august 2021. Seminaret er for sertifiserte instruktører og personer med stabs – og koordineringsfunksjoner på utdanningsområdet.

Tid: kl. 09.30 – kl. 16.45
Sted: Scandic Oslo Airport Hotel på Gardermoen

Dette er en møteplass som skal gi deltagerne faglig påfyll, muligheter for erfaringsutveksling og således føre til god nasjonal ivaretagelse av security i luftfarten. 

Deltagelse og gjennomføring ansees som oppfriskningsopplæring iht krav definert i forordning (EU) nr. 2015/1998 pkt 11.4. Dokumentasjon utleveres ved seminarets avslutning. 

Seminarets innhold er under utvikling. Hovedinnholdet baseres på å behandle tema innenfor

  • Tilstandsbilde security i norsk luftfart
  • Tilsynsfunn, trender og analyser
  • Informasjon om aktuelle saker
  • Spørsmål og diskusjoner

Alle deltagere må ha gyldig bakgrunnssjekk. Seminaret vil berøre sensitiv informasjon og vil være lukket for andre.

Påmelding

Her kan du melde deg på til seminaret.

Seminaret er gratis og er inkludert lunsj. Reisekostnader dekkes av den enkelte. Påmeldingsfrist er 21. juni 2021.

Kontakt

Har du spørsmål om seminaret? Send en e-post til eli@caa.no.