Hopp til innhold

Seminar for ansvarspersonell lufthavner

Luftfartstilsynet inviterer til securityseminar for lufthavnoperatører 13. september på Gardermoen. Seminaret er en møteplass som skal gi deltagerne faglig påfyll og muligheter for erfaringsutveksling, som igjen vil gi god nasjonal ivaretagelse av security i luftfarten.

Sted: Scandic Oslo Airport
Tid: 09:00–16:00
Deltagere: Haugesund, Bardufoss, Svalbard, Alta, Harstad/Narvik, Kirkenes, Molde, Ålesund, Kristiansand, Kristiansund og Luftforsvaret

Luftfartstilsynet vil svært gjerne at alle lufthavner er representert på seminaret. Hver enhet kan stille med inntil to personer.

Praktisk informasjon

  • Seminarene er gratis og inkluderer lunsj. Reisekostnader dekkes av den enkelte.
  • Seminaret anses som oppfriskningsopplæring iht. krav definert i forordning (EU) nr. 2015/1998 pkt 11.4.
  • Dokumentasjon utleveres ved seminarets avslutning.
  • Seminaret vil berøre sensitiv informasjon og vil være lukket for andre. Alle deltagere må ha gyldig bakgrunnssjekk. 

Agenda
Tilstandsbildet: Security i norsk luftfart
Trusselbildet
Teknisk utstyr
Cyber security
Samspill mellom operatører og myndigheter
Plenumsdiskusjon og erfaringsutveksling rundt aktuelle temaer

Kontakt

Har du spørsmål om seminaret kan du kontakte security-inspektørene Jan-Helge Dahl og Stig Morten Aune.