Seminar for sertifiserte instruktører innen securityområdet 6. og 7. september 2022

Seminaret er for instruktører og personer med stabs- og koordineringsfunksjoner på utdanningsområdet.

Dette er en møteplass som skal gi deltagerne faglig påfyll, muligheter for erfaringsutveksling og således føre til god nasjonal ivaretagelse av security i luftfarten.

Deltagelse og gjennomføring ansees som oppfriskningsopplæring iht. krav definert i forordning (EU) nr. 2015/1998 pkt 11.5.2.

Instruktører må gjennomføre dette seminaret minst hvert 2. år for å opprettholde sertifisering.

Hovedinnholdet baseres på å behandle tema innenfor

  • Tilstandsbilde security i norsk luftfart
  • Tilsynsfunn, trender og analyser
  • Risikoinformasjon
  • Cyber security
  • Regelverk
  • Undervisningsmetoder
  • Spørsmål og diskusjoner

Agendaen er fortsatt under utvikling så vi oppfordrer til innspill.

Påmelding

Seminaret er gratis for sertifiserte instruktører. Reisekostnader dekkes av den enkelte.

Radisson Blu har reservert et begrenset antall rom fra 6.–7.september 2022 til kr 1 175,–. For bestilling kontakt hotellet direkte på tlf. 75 51 90 00 og oppgi kode NO84197 for å få avtalt pris.

Påmeldingen er nå lukket.

Oppstart første dag kl. 11:00 og avslutning andre dag senest kl. 14:00.

Kontakt

Har du spørsmål om seminaret, send e-post til eli@caa.no eller tro@caa.no.