Hopp til innhold

Feil i forskrift om rapportering, registrering og merking av luftfartshinder

Luftfartstilsynet har ved gjennomgang av forskrift 2014-07-15 nr. 980 om rapportering, registrering og merking av luftfartshinder, BSL E 2-1, oppdaget feil eller misvisende informasjon i to paragrafer.

Da det tar noe tid å utbedre og kunngjøre disse feilene i selve forskriften ønsker Luftfartstilsynet å informere om følgende:

§ 18. Kontroll og vedlikehold av hindermerking

Under § 18. Kontroll og vedlikehold av hindermerking er følgende tekst beskrevet:

Fjerde ledd: Feil på hinderlys skal rettes uten ugrunnet opphold. Dersom feil på hinderlys ikke kan rettes innen 24 timer fra feilen er oppdaget, skal det umiddelbart sendes melding til lufttrafikktjenesteenheten på nærmeste flyplass for kunngjøring på NOTAM.

Femte ledd: Videre skal det sendes melding til lufttrafikktjenesten ved nærmeste flyplass for kunngjøring av NOTAM ved:

   a) planlagt utkobling av hinderlys,
   b) vedlikeholdsarbeid eller ombygging av rapporteringspliktige luftspenn,
   c) bygging og strekking av nye rapporteringspliktige luftspenn.

Korrekt informasjon for § 18:

For kunngjøring av informasjon på NOTAM (Notice To Airmen) må eier av luftfartshinder kontakte Avinor AS og ikke lufttrafikktjenesteenheten på nærmeste flyplass.

Vedlegg 2 til forskrift om rapportering, registrering og merking av luftfartshinder

Under Vedlegg 2 til forskrift om rapportering, registrering og merking av luftfartshinder er følgende beskrivelse under tabellen for kolonne C uriktig:

Kolonne C: maksimal lysintensitet (toppverdi i hvert blink oppgitt i candela = cd) med bakgrunnsbelysning under 500 candela per kvadratmeter.

Korrekt informasjon skal være:

Kolonne C: maksimal lysintensitet (toppverdi i hvert blink oppgitt i candela = cd) med bakgrunnsbelysning under 50 candela per kvadratmeter.

 

Publisert: 22.06.2021 12.47.50