Hopp til innhold

Ny endring i forskrift om lufttrafikkledelse (BSL G 8-1)

Luftfartstilsynet vedtok 12. november 2020 en ny endring i forskrift om lufttrafikkledelse (BSL G 8-1). Endringen gjelder ansvar for terrengatskillelse og temperaturkorrigering, men trår ikke i kraft før 7. oktober 2021.

Endringsforskriften kan leses på lovdata.no. 

Endringen gjennomføres for å ta bort den norske særbestemmelsen i BSL G 8-1 § 8 (1) som erstatter punkt 8.6.5.2 i ICAO Doc 4444 PANS-ATM. Forskriftsendringen innebærer at punkt 8.6.5.2 blir gjeldende også i Norge, og norsk regelverk blir dermed i tråd med det internasjonale.

Endringen innebærer endringer i ansvarsforholdet mellom lufttrafikktjenesten og pilot. For at lufttrafikktjenesten og flyoperatørene skal få tid til å gjøre nødvendige tilpasninger, trer forskriftsendringen først i kraft 7. oktober 2021. Den norske særbestemmelsen vil gjelde fram til denne dato.

Avinor Flysikring AS har i samarbeid med Luftfartstilsynet og aktørene utarbeidet en veiledning til ICAO Doc 4444 PANS-ATM punkt 8.6.5.2. Veiledningen er publisert på våre hjemmesider slik at aktørene kan gjøre seg kjent med denne, men vil ikke være gjeldende før forskriftsendringen trår i kraft 7. oktober 2021.

Publisert: 19. nov 2020