Innføring av ny eksamensordning for PPL/LAPL/RTL

AIC-N 16/18 24 AUG

Luftfartstilsynet innfører ny eksamensordning for gjennomføring av teorieksamen til LAPL, PPL og RTL. Fra 3. september 2018 vil gjennomføring av teorieksamen foregå elektronisk ved Statens vegvesens trafikkstasjoner.
 
Gjennomføring av teorieksamen på papir opphører fra samme dato.

Kandidater som har startet eksamen i gammel ordning og som ikke har bestått alle fag må fullføre eksamen i ny ordning. Det er ingen endringer med hensyn til pensum, fordeling av fag eller antall spørsmål. Kandidater som går over fra gammel til ny ordning fortsetter på eksamensforløpet når det gjelder forsøk, sittings og 18-månedersfristen, jf. Forskrift om sertifisering av besetningsmedlemmer BSL C 1-1 Kommisjonsforordning (EU) 1178/2011 Part-FCL.025.

Eksamen gjennomføres på norsk.

Luftfartstilsynet usteder vitnemål når samtlige fag er bestått.

Teorieksamen kan gjennomføres ved alle trafikkstasjoner som drives av Statens vegvesen innenfor den enkelte stasjons åpningstider.

Kandidater som ikke har norsk fødselsnummer eller D-nummer kan ikke gjennomføre teorieksamen i Norge.

Innsyn i eksamensbesvarelsen kan kun gjennomføres i eksamenssystemet umiddelbart etter gjennomført eksamen.

Utfyllende informasjon om eksamen og eksamensreglement ligger på Luftfartstilsynets nettside.

Bestemmelsene for gjennomføring av teorieksamen er gitt i Part-FCL.025.

De som skal avlegge teorieksamen skal sende påmelding til Luftfartstilsynet via flyskolen (RF/DTO/ATO) på samme måte som tidligere. Det samme gjelder ved omprøver.

Flyskolen kan sende påmeldinger samlet eller enkeltvis til postmottak@caa.no.

Forklaringer:
LAPL – Light Aircraft Pilot Licence / Flygersertifikat for lette luftfartøyer
PPL  – Privat Pilot Licence / Privatflygsersertifikat
RTL  – Radio Telephony Licence / Flytelefonistsertifikat
RF   –  Registered Facilities / Registrert lærested
DTO  – Declared Training Organisation / Erklært opplæringsorganisasjon
ATO  –  Approved Training Organisation / Godkjent opplæringsorganisasjon

Norway Civil Aviation Authority

  • Civil Aviation Authority: P.O. Box 243 8001 Bodø
Publisert: 24. aug 2018