Informasjon om opprettelse av åtte permanente restriksjonsområder over Oslo-området

AIC-N 25/18 07 DES

5. desember 2018 fastsatte Luftfartstilsynet forskrift om opprettelse av åtte permanente restriksjonsområder over Oslo-området.
Forskriften finner du her på Lovdata.

Formålet med forskriften er å ivareta sikkerheten i luftrommet og beskytte viktige samfunnsmessige interesser på bakken i forbindelse med statsbesøk, større arrangementer, spesifikke og alvorlige trusselsituasjoner over hovedstadsområdet eller andre spesielle situasjoner i traseen fra Oslo lufthavn, Gardermoen mot hovedstaden. Restriksjonsområdene skal være åtte forhåndsdefinerte områder som ikke er aktive til daglig, men hvor ett eller flere av områdene skal kunne aktiveres av ansvarlig politimyndighet når behovet oppstår på kort varsel og med begrenset varighet.

All flyging i restriksjonsområdet når det er publisert som aktivert er forbudt, med mindre særskilt tillatelse er gitt av ansvarlig politimyndighet eller Luftfartstilsynet. Kontaktpunkt for søknad om særskilt tillatelse skal fremgå av NOTAM.

Forbudet retter seg mot all luftfart, både kommersiell og ikke-kommersiell luftfart, inkludert modellfly og luftfartøy som ikke har fører om bord (RPAS/droner).

Forbudet gjelder ikke flyging i forbindelse med militær-, politi-, ambulanse-, søke- og redningsoppdrag eller øvelser på slike oppdrag, samt flygninger etter Avtalen om det åpne luftrom (Open Skies-traktaten).

Tidsrom for aktivering samt områdenes vertikale utstrekning vil publiseres i NOTAM hver gang et område aktiveres.

Forskriften trer i kraft 1. januar 2019.

Norway Civil Aviation Authority

  • Civil Aviation Authority: P.O. Box 243 8001 Bodø
Publisert: 07. des 2018