RSS

AIC I

Aeronautical Information Circular (AIC). A notice containing information that does not qualify for the origination of a NOTAM or for inclusion in the AIP, but which relates to flight safety, air navigation, technical, administrative or legislative matters.

Viser treff 166 til 180 av 198

Luftfartstilsynet varsler om ny praksis for utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC) for nye luftfartøy:

AIC-N 05/11 21 FEB

09. jun 2018

Godkjenning av NDT-rettighet i PART 145 Organisasjoner

AIC-N 03/11 07 FEB

09. jun 2018

Misbruk av lasere – belysning av fly og ATC-tårn

AIC-N 02/11 18 JAN

09. jun 2018

Sammenblanding av kallesignaler

AIC-N 01/11 06 JAN

09. jun 2018

Denne AIC erstatter AIC N 14/10 HELIKOPTERFLYGING OVER VANN

AIC-N 30/10 02 NOV

09. jun 2018

Meteorological Observations from Offshore Installations on the Norwegian Continental shelf

AIC-I 04/10 19 OCT

09. jun 2018

Meteorologisk observasjonstjeneste METAR/AUTOMETAR fra offshore installasjoner på norsk kontinentalsokkel

AIC-I 04/10 19 OCT

09. jun 2018

Friksjon på kontaminerte rullebaner

AIC-I 08/09 02 NOV

09. jun 2018

Friction on contaminated runways

AIC-I 08/09 02 NOV

09. jun 2018

Procedure for pilot reports on estimated braking action

AIC-I 07/09 28 OCT

09. jun 2018

Prosedyre for pilotrapporter om anslått bremseeffekt

AIC-I 07/09 28 OCT

09. jun 2018

Kvalifikasjonskrav for instruktører, eksaminatorer og praksisevaluatorer i Part-147 organisasjoner

AIC-N 13/09 05 MAI

09. jun 2018

Endret status for Svalbard lufthavn, Longyear

AIC-I 05/17 25 SEP

09. jun 2018

Overgangen fra norske flyteknikersertifikater og - kvalifikasjoner til Part-66 vedlikeholdssertifikat for luftfartøy

AIC-N 19/06 23 MAI

09. jun 2018

ACAS II Safety Bulletin no. 6

AIC-N 25/05 24 MAI

09. jun 2018
Side