Luftfartstilsynet har i lengre tid arbeidet for forbedret meteorologisk observasjonstjeneste på norsk kontinentalsokkel. Formålet er å sikre en observasjonstjeneste som bidrar til høy sikkerhet, regularitet og effektivitet.

I henhold til krav stilt i forskrift om flyværtjeneste: FOR-2008-01-28-81 (BSL G 7-1) implementerer Statoil ASA forbedret system for observasjonstjeneste der det vil bli benyttet en kombinasjon av METAR (manuelt utarbeidet) og AUTOMETAR. Tidspunktet for implementeringen vil bli publisert via NOTAM.

METAR og/eller AUTOMETAR vil bli utarbeidet for områdene Norne HTZ, Heidrun HPZ, Tampen HPZ, Oseberg HPZ, Heimdal HPZ, Sleipner HPZ og Ekofisk HPZ.

Hver METAR utstedt fra minst én innretning eller ett fartøy innenfor hver HPZ, vil inneholde sjøtemperatur og sjøgang som supplerende informasjon.

Ved ikke-signifikante værforhold er det vanligvis ingen store forskjeller på AUTOMETAR og manuell METAR. Ved signifikante værforhold kan det inntreffe noen forskjeller på de visuelle parametre som sikt horisontalt/vertikalt, skydekke og værtype.

AUTOMETAR angir punktverdier. Ved angivelse av sikt og skyhøyde angir instrumentene på innretningen kun parameter fra det stedet de er plassert. Instrumentene skal være plassert slik at de gir det mest representative bilde av de meteorologiske forhold på innretningen.

Kjente forskjeller mellom AUTOMETAR og manuell METAR er følgende:

  1. Gjennomgående angir AUTOMETAR litt dårligere sikt og skybase enn manuell METAR
  2. I ustabile luftmasser/bygeluft ses større forskjeller enn ved homogene luftmasser
  3. AUTOMETAR angir ikke skytypene CB og TCU
  4. NCD (No Clouds Detected) brukes kun på AUTOMETAR
  5. NDV (No Directional Variations) brukes kun på AUTOMETAR
  6. UP (Unidentified Precipitation) brukes kun på AUTOMETAR
  7. Ved utstedelse av AUTOMETAR vil det alltid stå AUTO, angitt etter dato/klokkeslett

System for bruk av AUTOMETAR på norsk kontinentalsokkel skal evalueres etter ca. ett år. Luftfartstilsynet ønsker bredest mulig grunnlag for evalueringen, slik at flyværtjenesten på norsk kontinentalsokkel kan forbedres innenfor de områder der dette viser seg å være nødvendig.

Luftfartstilsynet oppfordrer brukerne å gi tilbakemelding til offshore-installasjonen angående erfaringer med AUTOMETAR og andre meteorologiske faktorer som kan være av betydning for flysikkerheten. Disse vil inngå i evalueringen av meteorologisk observasjonstjeneste på norsk kontinentalsokkel.


Oversikt over hvilke installasjoner som utsteder METAR/AUTOMETAR

Installasjon

ICAO kode

METAR/AUTOMETAR

Norne

ENNE

METAR

Heidrun

ENHE

METAR

Gullfaks C

ENGC

METAR

Statfjord B

ENFB

AUTOMETAR

Statfjord A

ENSF

AUTOMETAR

Snorre B

ENQR

AUTOMETAR

Snorre A

ENSE

AUTOMETAR

Oseberg A

ENOA

METAR

Troll C

ENQC

AUTOMETAR

Troll A

ENQA

AUTOMETAR

Heimdal

ENHM

METAR

Sleipner A

ENSL

METAR

Ekofisk

ENEK

METAR

Ula

ENLA

AUTOMETAR (kommer senere)

Valhall

ENVH

AUTOMETAR (kommer senere)

Enkelte installasjoner med METAR, vil når HFIS-tjenesten er stengt, utstede AUTOMETAR.