Registrerte luftfartøy – nedlastbart

Kvart halvår – 1. januar og 1. juli – blir det publisert ei oversikt over alle registrerte fartøy og heimelshavarane deira. Elles i året blir det lagt ut ein rapport som viser månadlege endringar.

Månadlege endringar

Rapporten inneheld ein del feilkjelder. Ved fleire eigarskifte same månad vil rapporten vise siste eigarskifte. Rapporten viser ikkje tilfelle der sameigedelen har blitt endra. For sameige er det berre adressa til éin av dei registrerte eigarane som blir vist. Det er einast viss denne adressa blir endra at endringa vil gå fram i rapporten.