Seminar for ledere i luftdyktighetsorganisasjoner

Luftfartstilsynet arrangerte samling for ledende personell tilknyttet fagområdet Luftdyktighet, mandag 28. januar 2019.

Samlingen hadde som målsetning å gi faglig påfyll samt å bidra til erfaringsutveksling.

Tid: 11.00 – 16.00
Sted: Luftfartstilsynets lokaler, Sjøgata 45-47 i Bodø

Agenda

10.30 – 11.00

Registrering       
11.00                 Velkommen og gjennomgang av agenda

11.10 

Regelverksoppdatering

  • Ny Basic Regulation
  • Bilaterale avtaler
  • Part-66 L-sertifikat(ikke kommersiell)
11.45 Avvikstatistikk fra tilsyn siste 3 år
12.15 Lunsj

13.00
CRS – Certificate of Release to Service

 13.30 Pause

 13.45
145.A.48 – Performance of maintenance & error capture method
  • Critical maintenance task 
  • Intensjon med error capture metode
  • Independent inspection / Re-inspection
 14.30 Pause
 14.45 Informasjon om ny tilsynsrapport
 15.00 Innmeldte spørsmål fra markedet
 15.30 Regelverksoppdatering for ikke kommersiell luftfart
16.00 Avslutning

Informasjon

Det var over 50 påmeldte til samlingen. Vedlagt (nedenfor) finner du presentasjonene fra seminaret. Ved spørsmål kan du ta kontakt med seksjonssjef Morten Larsen via e-post Morten.Larsen@caa.no.