Standardiseringsseminar for seniorkontrollanter – mai 2022

Luftfartstilsynet arrangerer standardiseringsseminar for seniorkontrollanter ved Thon hotell Vettre i Asker, 3.–4. mai 2022.

Standardiseringsseminarets formål er forlengelse eller fornyelse av kontrollantautorisasjon. Seminaret er åpent for innehavere av seniorkontrollantautorisasjon tilknyttet norsk Part-FCL-sertifikat.

Innholdet i seminaret vil dekke den teoretiske delen av «Examiner standardisation» i henhold til FCL.1015, AMC1 FCL.1015 og AMC2 FCL.1015.

Følgende temaer vil dekkes:

 • kontrollantstandardisering i tråd med AMC2 FCL.1015 og FEM
 • Flight Examiner Manual og Flight Examiner Handbook
 • Part-FCL og aktuelle AMC og GM som er relevante for kontrollantprivilegiene
 • operasjonelle krav med aktuelle AMC og GM
 • nasjonale krav og bestemmelser
 • grunnleggende evaluering av kandidatenes ytelse
 • ledelsessystemer i ATO og organisasjonsstruktur i DTO
 • personvern og lagring av personopplysninger
 • ansvarsforhold og forsikring
 • gebyrer
 • praktisk opplæring som kontrollant

Forslag til andre emner som bør tas opp på seminaret kan sendes til hro@caa.no.

Dato: 3.–4. mai 2022
Tid: Seminaret starter 3. mai kl. 11.00 og avsluttes 4. mai kl. 16.30.
Sted: Thon hotell Vettre, Konglungveien 201, 1392 Vettre.

Luftfartstilsynet dekker kost og losji under seminaret. Reise må den enkelte sørge for selv.

Deltakere som ønsker overnatting 3.–4. mai må krysse av for dette i påmeldingsskjemaet. Eventuell overnatting i forkant eller etterkant av seminaret ordnes av den enkelte.

Det er viktig at deltakerne setter seg godt inn i de delene av Part-FCL med tilhørende AMC og GM som er relevante for de kontrollantprivilegiene man skal forlenge eller fornye.

Påmeldingsfrist er 5. april 2022.

Ved spørsmål, kontakt Helge Rossebø på telefon 982 61 844, eller pr. e-post hro@caa.no

Meld deg på her.