Hopp til innhold

Seniorkontrollantseminar

Luftfartstilsynet arrangerer seminar for seniorkontrollanter. Seminaret holdes i Oslo den 3.–4. mai 2023.

Seniorkontrollantseminarets formål er forlengelse av kontrollantbevis for seniorkontrollanter.

Innholdet i seminaret vil dekke den teoretiske delen av «Examiner standardisation» i henhold til FCL.1015, AMC1 FCL.1015,AMC2 FCL.1015 og AMC1 FCL.1020; FCL.1025.

Følgende temaer dekkes:

 • kontrollantstandardisering i tråd med AMC2 FCL.1015 og FEM
 • Flight Examiner Manual og Flight Examiner Handbook
 • seniorkontrollantens rolle
 • vurdering av kontrollanter (AoC)
 • Part-FCL og aktuelle AMC og GM som er relevante for kontrollantprivilegiene
 • operasjonelle krav med aktuelle AMC og GM
 • nasjonale krav og bestemmelser
 • grunnleggende menneskelige ytelser og begrensninger relatert til kontrollantvirksomhet
 • ledelsessystemer i ATO og organisasjonsstruktur i DTO
 • personvern og lagring av personopplysninger
 • ansvarsforhold og forsikring


Praktisk informasjon

Dato: 3.-4. mai 2023
Tid: Seminaret starter 3. mai kl. 11:00 og avsluttes 4. mai kl. 16:30
Sted: Citybox hotell, Prinsens gate 6, 0152 Oslo
Deltakeravgift dekkes av Luftfartstilsynet. Deltakerne må selv dekke reise, kost og opphold.

Seniorkontrollanter som ikke har anledning til å delta på dette seminaret kan delta på ett av de andre oppfriskningsseminarene Luftfartstilsynet arrangerer i 2023.

Det er viktig at du setter seg godt inn i de delene av Part-FCL med tilhørende AMC og GM som er relevante for de kontrollantprivilegiene du skal forlenge eller fornye. Du må også sette deg inn de delene av EASAs Flight Examiners´ Manual som er aktuell for ditt kontrollantbevis. Alle deltakere vil motta en skriftlig test som skal besvares før seminaret.

Reise, kost (inkl. lunsj begge dager) og losji ordner man selv. Det er flere kafeer i tilknytning til, og i nærheten av, Citybox Oslo. Luftfartstilsynet booker bord til felles middag onsdag 3. mai. Middag dekkes av den enkelte.

Påmeldingsfrist er 2. april 2023.

Ved spørsmål, kontakt Helge Rossebø på telefon 982 61 844, eller per e-post hro@caa.no.