Oppfriskningsseminar for kontrollanter

Seminar.
Illustrasjonsbilde, seminar. Foto: Mostphotos/Smith Chetanachan

Luftfartstilsynet arrangerer oppfriskningsseminar for kontrollanter i Luftfartstilsynets lokaler i Bodø, 10.–11. februar 2022.

Oppfriskningsseminarets formål er forlengelse eller fornyelse av kontrollantautorisasjon. Seminaret er åpent for innehavere av norsk Part-FCL-sertifikat.

Det er 20 plasser på seminaret. Først-til-mølla-prinsippet gjelder. Påmeldinger utover 20 settes på venteliste og vurderes for deltakelse.

Innholdet i seminaret vil dekke den teoretiske delen av «Examiner standardisation» i henhold til FCL.1015, AMC1 FCL.1015 og AMC2 FCL.1015.

Følgende temaer vil dekkes:

 • kontrollantstandardisering i tråd med AMC2 FCL.1015 og FEM
 • Flight Examiner Manual og Flight Examiner Handbook
 • Part-FCL og aktuelle AMC og GM som er relevante for kontrollantprivilegiene
 • operasjonelle krav med aktuelle AMC og GM
 • nasjonale krav og bestemmelser
 • grunnleggende menneskelige ytelser og begrensninger relatert til kontrollantvirksomhet
 • grunnleggende evaluering av kandidatenes ytelse
 • ledelsessystemer i ATO og organisasjonsstruktur i DTO
 • personvern og lagring av personopplysninger
 • ansvarsforhold og forsikring
 • gebyrer
 • praktisk opplæring som kontrollant


Tid, sted og deltakeravgift

Dato: 10.–11. februar 2022
Tid: Seminaret starter 10. februar kl. 11:00 og avsluttes 11. februar kl. 16:30.
Sted: Luftfartstilsynet, Sjøgata 45–47 i Bodø
Deltakeravgift: Kr 4 500. Inkluderer seminar og felles middag 10. februar

Faktura sendes i etterkant av seminaret.

Det er viktig at deltakerne setter seg godt inn i de delene av Part-FCL med tilhørende AMC og GM som er relevante for de kontrollantprivilegiene man skal forlenge eller fornye.

Deltakerne dekker og arrangerer selv reise, kost og losji, med unntak av felles middag 11. februar.

Påmeldingsfrist er 7. januar 2022.

Ved spørsmål, kontakt Helge Rossebø på telefon 982 61 844, eller per e-post: hro@caa.no