Hopp til innhold

Oppfriskningsseminar for kontrollanter i Bergen

Luftfartstilsynet arrangerer oppfriskningsseminar for kontrollanter i Bergen, 3.–4. oktober 2023.

Oppfriskningsseminarets formål er forlengelse eller fornyelse av kontrollantbevis. Seminaret er åpent for innehavere av norsk kontrollantautorisasjon.

Seminaret har 20 plasser. TRE/SFE vil bli prioritert for deltakelse. Påmeldinger utover 20 settes på venteliste og vurderes for deltakelse.

Innholdet i seminaret vil dekke den teoretiske delen av «Examiner standardisation» i henhold til FCL.1015, AMC1 FCL.1015 og AMC2 FCL.1015.

Følgende temaer vil dekkes:

 • kontrollantstandardisering i tråd med AMC2 FCL.1015 og FEM
 • Flight Examiner Manual og Flight Examiner Handbook
 • Part-FCL og aktuelle AMC og GM som er relevante for kontrollantprivilegiene
 • operasjonelle krav med aktuelle AMC og GM
 • nasjonale krav og bestemmelser
 • grunnleggende menneskelige ytelser og begrensninger relatert til kontrollantvirksomhet
 • grunnleggende evaluering av kandidatenes ytelse
 • ledelsessystemer i ATO og organisasjonsstruktur i DTO
 • personvern og lagring av personopplysninger
 • ansvarsforhold og forsikring
 • gebyrer

 

Praktisk informasjon

Dato: 3.–4. oktober 2023
Tid: Seminaret starter 3. oktober kl. 11:00 og avsluttes 4. oktober kl. 16:30
StedCitybox BERGEN, Nygårdsgaten 31, 5015 Bergen
Deltakeravgift: Kr 3 600

Faktura sendes i etterkant av seminaret.

Det er viktig at du setter seg godt inn i de delene av Part-FCL med tilhørende AMC og GM som er relevante for de kontrollantprivilegiene du skal forlenge eller fornye. Du må også sette deg inn de delene av EASAs Flight Examiners' Manual som er aktuell for ditt kontrollantbevis. Alle deltakere vil motta en skriftlig test som skal besvares før seminaret.

Reise, kost (inkl. lunsj begge dager) og losji ordner man selv.

Ved spørsmål, kontakt Helge Rossebø på telefon 982 61 844 eller per e-post hro@caa.no.