NOTEX 2020/1

Utløpsdato etter gjennomført PC, etter å ha benyttet unntaksbestemmelsene for COVID-19.

EASA har kommet med føringer for hvilken utløpsdato som skal gjelde for de som har benyttet seg av unntaksbestemmelsene og deretter gjennomfører PC i løpet av de fire månedene rettighetene har blitt forlenget.

Man skal benytte «end-of-month» fra den forlengede utløpsperioden som utgangspunkt (opprinnelig utløpsdato + fire måneder). Dersom PC gjennomføres innenfor tre måneder før denne måneden, blir ny utløpsdato tolv måneder fra den nye utløpsdatoen etter bruk av unntaksbestemmelsene og ikke opprinnelig utløpsdato eller måneden PC gjennomføres.

Enkelte operatører eller innehavere kan ønske å fortsette med opprinnelig utløpsmåned, som de hadde før unntaksbestemmelsene ble benyttet. Etter bestemmelsene er det mulig, men da må den enkelte pilot godta en kortere utløpsperiode, enn de normalt skulle hatt. Vedkommende må da skrive under på søknadsskjemaet (PC-skjemaet), at de aksepterer kortere utløpsperiode. Kontrollant som gjennomfører PC’en må skrive hvilken utløpsdato som er skrevet inn i sertifikatet og dersom utløpsdato er tidligere enn standard, må det noteres i merknadsfeltet i PC-skjemaet.

Eksempel: Opprinnelig utløpsdato er 30.04.2020. Pilot benytter seg av unntaksbestemmelsene og får ny utløpsdato 31.08.2020.

  • PC gjennomføres 23.05.2020 –  ny PC utløpsdato blir 31.05.2021 (prøven er gjennomført mer enn tre måneder før utløpsdato) 
  • PC gjennomføres 06.06.2020 – ny PC utløpsdato blir 31.08.2021 (prøven er gjennomført innenfor tre måneder før utløpsdato)

Dersom det i eksemplet ovenfor ikke er mulig å gjennomføre PC før 31. august i år, må en forholde seg til bestemmelsene for fornyelse (renewal).