Hopp til innhold

Førstegangs- og oppfriskningsseminar for kontrollanter

Oversikt over alle kontrollantseminarer Luftfartstilsynet arrangerer i 2023.

Vær oppmerksom på at endringer kan forekomme.

Førstegangsseminar for kontrollanter

24.–26. januar 2023 – Oslo

Oppfriskningsseminar for kontrollanter

22.–23. februar 2023 – Oslo

11.–12. mars 2023 – Kjeller – NB: Kun GA-kontrollanter AVLYST

9.–10. september – Bergen – NB: Kun GA-kontrollanter AVLYST

3.–4. oktober 2023 – Bergen

31. oktober–1. november 2023 – Oslo (fullt)

Førstegangs- og oppfriskningsseminar for kontrollanter

1.–2. juni 2023 – Oslo

Seniorkontrollantseminar

3.–4. mai 2023 – Oslo

 

Påmelding, plassering og informasjon om seminarene vil bli gjort kjent fortløpende og i rimelig tid før seminarstart.