Kontrollantseminarer 2021

Seminar.
Illustrasjonsbilde, seminar. Foto: Mostphotos/Smith Chetanachan

Luftfartstilsynet planlegger følgende kontrollantseminarer for 2021.

Førstegangsseminar for kontrollanter:

09.–11. mars 2021 Utsatt til 7.–9. september 2021 på grunn av usikkerhet rundt covid-19 og reiserestriksjoner.

7.–9. september 2021

Oppfriskningsseminar for kontrollanter:

04.–05. mai 2021

03.–04. november 2021

Seniorkontrollantseminar:

19.–20. mai 2021

26.–27. mai 2021

Påmelding, plassering og informasjon om seminarene vil bli gjort kjent fortløpende og i rimelig tid før seminarstart. Plassering vil avhenge av rådende smittevernstiltak.