Hopp til innhold

Førstegangs- og oppfriskningsseminar for kontrollanter

Luftfartstilsynet arrangerer seminar for kontrollanter i Oslo, 1.-2. juni 2023. Seminarets målgruppe er instruktører som ønsker kontrollantbevis og kontrollanter som behøver seminar for forlengelse eller fornyelse av kontrollantbevis. Seminaret er åpent for innehavere av norsk sertifikat.

Seminaret har 20 plasser. Påmeldinger utover 20 settes på venteliste og vurderes for deltakelse.

Innholdet i seminaret vil dekke den teoretiske delen av «Examiner standardisation» i henhold til FCL.1015, AMC1 FCL.1015 og AMC2 FCL.1015.

Følgende temaer vil dekkes

 • kontrollantstandardisering i tråd med AMC2 FCL.1015 og FEM
 • Flight Examiner Manual og Flight Examiner Handbook
 • Part-FCL og aktuelle AMC og GM som er relevante for kontrollantprivilegiene
 • operasjonelle krav med aktuelle AMC og GM
 • nasjonale krav og bestemmelser
 • grunnleggende menneskelige ytelser og begrensninger relatert til kontrollantvirksomhet
 • grunnleggende evaluering av kandidatenes ytelse
 • ledelsessystemer i ATO og organisasjonsstruktur i DTO
 • personvern og lagring av personopplysninger
 • ansvarsforhold og forsikring
 • gebyrer

Praktisk informasjon

Dato: 1.-2. juni 2023
Tid: Seminaret starter 1. juni kl. 11:00 og avsluttes 2. juni kl. 16:30
Sted: Citybox hotell, Prinsens gate 6, 0152 Oslo
Deltakeravgift: Kr 3 500

Faktura sendes i etterkant av seminaret.

Det er viktig at du setter seg godt inn i de delene av Part-FCL med tilhørende AMC og GM som er relevante for de kontrollantprivilegiene du skal forlenge eller fornye. Du må også sette deg inn de delene av EASAs Flight Examiners' Manual som er aktuell for ditt kontrollantbevis. Alle deltakere vil motta en skriftlig test som skal besvares før seminaret.

Reise, kost (inkl. lunsj begge dager) og losji ordner man selv. Det er flere kafeer i tilknytning til, og i nærheten av, Citybox Oslo.

Ved spørsmål, kontakt Helge Rossebø på telefon 982 61 844, eller per e-post hro@caa.no.