Kontrollantseminarer 2020

Luftfartstilsynet planlegger følgende kontrollantseminarer for 2020.

Påmelding og informasjon om seminarene vil bli gjort kjent fortløpende og i rimelig tid før seminarstart.

Førstegangsseminar for kontrollanter:

10.–12. mars 2020, i Bodø (utsatt)

Oppfriskningsseminar for kontrollanter:

26.–27. august 2020, i Asker (gjennomført)

2.–3. september 2020, i Asker (gjennomført)

10.–11. november 2020, i Asker