Førstegangsseminar for kontrollanter

Luftfartstilsynet arrangerer førstegangsseminar for kontrollanter (Initial Examiner) i Bodø, 7.–9. september 2021.

Grunnet kapasitetshensyn er påmeldingen til kontrollantseminaret nå stengt. Luftfartstilsynet har ennå ikke lagt kursplan for 2022, men vi antar at neste førstegangsseminar for kontrollanter arrangeres i februar/mars neste år.

Dato: 7.–9. september 2021
Tid:  Seminaret starter 7. september kl. 11:00 og avsluttes 9. september ca. kl. 16:30.
Sted: Informasjon om adresse blir opplyst i e-post som sendes fra oss i forkant av seminaret.
Deltakeravgift: Kr 5000,–. Faktura sendes i etterkant av seminaret.
Dette inkluderer: Deltakelse seminar og felles middag den 8. september. Reise og opphold besørges og arrangeres av den enkelte.
Påmeldingsfrist: 15. august 2021

Forhåndskvalifikasjoner for den eller de kontrollantprivilegiene du søker må være oppfylt før påmelding. Disse finnes i Part-FCL, Subpart K. Seminaret er åpent for innehavere av norsk Part-FCL-sertifikat.

Innholdet i seminaret vil dekke den teoretiske delen av «Examiner standardisation» i henhold til FCL.1015, AMC1 FCL.1015 og AMC2 FCL.1015.

Følgende temaer vil dekkes:

 • kontrollantstandardisering i tråd med AMC2 FCL.1015 og FEM
 • Flight Examiner Manual og FLighe Examiner Handbook
 • Part-FCL og aktuelle AMC og GM som er relevante for kontrollantprivilegiene
 • operasjonelle krav med aktuelle AMC og GM
 • nasjonale krav og bestemmelser
 • grunnleggende menneskelige ytelser og begrensninger relatert til kontrollantvirksomhet
 • grunnleggende evaluering av kandidatenes ytelse
 • ledelsessystemer i ATO og organisasjonsstruktur i DTO
 • personvern og lagring av personopplysninger
 • ansvarsforhold og forsikring
 • gebyrer
 • praktisk opplæring som kontrollant


Det er viktig at deltakerne setter seg godt inn i de delene av Part-FCL med tilhørende AMC og GM som er relevante for de kontrollantprivilegiene man søker.

Ved spørsmål, kontakt Helge Rossebø på telefon 982 61 844, eller per e-post hro@caa.no.