Flytelefoni-kontrollanter

Her finner du en oversikt over kontrollanter for praktisk prøve i flytelefoni for dem som skal ha et separat flytelefonistsertifikat (f.eks. mikrofly, seilfly og drone).

Listen er oppdatert per. 14. juni 2017.

Navn

Fylke

 E-mail

Telefon

Andersen,

Kjetil Eide

 

Akershus

kjetil.e.a@gmail.com

95714133

Aunebakk,

Reidar

Trøndelag

raune233@online.no

90094458

Ballantine,

Martin Øverby

 

Oslo

martinballantine@gmail.com

92428477

Ditløvsen,

Svein Erik

Troms

serditl@online.no

96516000

Egner,

Tormod

Akershus

tormod.egner@sundtair.com

90096291

Eilers,

Fred Roger

 

Troms

feilers@mil.no

97049606

Fossum,

Bjørn

Hedmark

fossumfly@gmail.com

92453210

Grøneng,

Tore

Trøndelag

verdal@trondelagbildeler.no

90169487

Halvorsen,

Stig Oscar

Oslo

sohal@online.no

90162443

Hassum,

Stian

Vestfold

stian@pilot.no

99696580

Hem,

Helge

Vestfold

helge.hem@uit.no

97527440

Henriksen,

Ivar Harald

Hordaland

ih1904@gmail.com

90855680

Holdø,

Ole Andreas

Nordland

ole.andreas@nndata.no

90654606

Jansen,

Jan Henning

Hedmark

janhejansen@gmail.com

99722145

Jodalen,

Torkel Mathias

Østfold

tmj@bitwrap.no

92422020

Kavli,

Tore

Buskerud

kavli.tore@gmail.com

90080006

Kerr,

Nikolai

Oslo

nikolai@kerr.no

95144678

Kultorp,

Stian Dehlin

Østfold

skultorp@online.no

95787100

Kristiansen,
Steinar Storm

Hedmark

morninglight@live.no

413 80 441

Larsen,

Stig

Vestfold

stig.larsen@mail.com

93405595

Lian,

Stein Magne

Rogaland

smlian@online.no

95967988

Lund,

Alexander

Vestfold

alexander.lund@gmail.com

41202845

Løkeberg,

Rune

Buskerud

runeloke@yahoo.no

95994542

Løken,

Ole Erik

Akershus

lokenair@frisurf.no

92457057

Norevik,

Kurt Erlend

 

Hordaland

kurt@norevik.no

98268520

 

Nyberg,

Odd

Trøndelag

oddnyberg@online.no

93217042

Nyberg,

Øyvind

Trøndelag

oyvin-lynx@msn.com

97957820

Næss,

Knut Einar

Vestfold

knuteinar@pilot.no

93089985

Ohnstad,

Odd-Tore

Akershus

odd-tore@flyboat.no

93222384

Olsen,

Leif Ruhne

Rogaland

leif.r.olsen@lyse.net

91586724

Olsen,

Hallgeir

Vest-Agder

hallgeir.olsen@wideroe.no

99021746

Orlien,

Harald

Oslo

harald.orlien@gmail.com

93000997

Overland,

Pål Roger

Rogaland

pal.overland@bristowgroup.com

45425016

Raustein,

Morten

Trøndelag

morten.raustein@gmail.com

97049973

Ribe,

Arne

 

Aust-Agder

ar-rib@online.no

92053876

Rieber-Mohn,

Ketil Årøen

Akershus

ketilarm@gmail.com

41270987

Ring,

Arnt Erik

Trøndelag

arnt@heIiscan.no

97993005

Ringe,

Odd Audun

 

Vestfold

odd.a.ringe@uit.no

40004418

Sandnes,

Tor Agne Wahl

Trøndelag

torws@rorosfly.no

90615117

Skogøy,

Bjørn Petter

Nordland

bskogoey@online.no

90011330

Solberg,

Magne Flåten

Buskerud

mfsolberg@hotmail.com

90065180

Solheim,

Geir Kristian

Oppland

gsolhe@online.no

90050790

Solvang,

Jon Ragnvald

Nordland

jrsolvan@online.no

91119147

Strande,

Roar Arne

Nordland

roar.strande@lofotkraft.net

90667857

Strøm,

Bjørn

Oppland

bjorn.strom@sas.no

90681350

Sved,

Tor

Trøndelag

sved@online.no

90776085

Svendsgaard,

Tor Reinhardt

Trøndelag

tor.svendsgaard@hotmail.com

95704304

Sørensen,

Harald

Telemark

 

48282634

Tokerud,

Morten

Akershus

mtoke@online.no

99726689

Tømmerås,

Kjetil

Akershus

k-toemme@online.no

90915563

Vestfossen,

Lars Arne

Akershus

 

larsarne.vestfossen@ltfw.no

 

97154704

Vikor,

Lars-Martin

Akershus

lars@pilot.no

92621362

Øpstad,

Kjell Anders

Buskerud

kao@caa.no

90047833