Informasjon til sikkerhetsgodkjente fraktleverandører om EUs database

Databasen inneholder alle sikkerhetsgodkjente fraktleverandører og uavhengig godkjente kjente avsendere i EU, og må benyttes regelmessig for å bekrefte sikkerhetsstatusen for flyfraktforsendelser før de lastes på et luftfartøy.

Juridiske krav

Følgende krav er fastsatt i forordning (EF) 300/2008 og tilhørende gjennomføringsbestemmelser:

 • Sikkerhetsgodkjente fraktleverandører og kjente avsendere skal ikke anses som godkjente med mindre de er oppført i RAKC databasen.
 • Steder der sikkerhetsgodkjente fraktleverandører opererer skal være registrert i databasen dersom disse er omfattet av et securityprogram og har vært gjenstand for en inspeksjon som gjør oss i Luftfartstilsynet sikre på at alle juridiske krav er oppfylt.
 • Kjent avsendere skal bare registreres i databasen etter å ha blitt uavhengig godkjent og Luftfartstilsynet er overbevist om at alle krav er oppfylt. (NB! ALLE kjente avsendere må være uavhengig godkjent innen april 2013, eller miste sin status.)
 • Godkjenningen er gyldig i 5 år, men kan fornyes etter søknad og ny inspeksjon med tilfredsstillende resultat.
 • Luftfartstilsynet skal registrere data om sikkerhetsgodkjente fraktleverandører og kjent avsendere per sted som oppfyller alle nødvendige kriterier i databasen ved neste virkedag.
 • Sikkerhetsgodkjent fraktleverandør og kjent avsender skal identifiseres ved hjelp av et unikt registreringsnummer tildelt av Luftfartstilsynet i samsvar med spesifikasjonene fastsatt av Europakommisjonen.
 • Dersom Luftfartstilsynet trekker eller suspenderer godkjenningen av en sikkerhetsgodkjent fraktleverandør eller kjent avsender, skal tilsynet oppdatere status i databasen umiddelbart, og i alle tilfeller innen 24 timer.

Databasens funksjoner

For å bruke databasen i samsvar med kravene, vennligst vær oppmerksom på at:

 • Adressen er: https://webgate.ec.europa.eu/ksda/login.htm
 • Når Luftfartstilsynet har registrert detaljer om en sikkerhetsgodkjent fraktleverandør eller kjent avsender i databasen, sendes det automatisk en e-post til den adressen som er oppgitt for ansvarshavende security. E-posten inneholder detaljer om bruker-ID og passord, samt bruker-ID og krypterte passord for alle navngitte brukere av databasen som er registrert på adressen. Dette betyr at det er viktig at riktig e-postadresse formidles til Luftfartstilsynet.
 • Ansvarshavende security/lokal sikkerhetsansvarlig må gå inn i databasen for å aktivere brukere og dekryptere passordene før de får tilgang til systemet. (Det er også mulig for ansvarshavende security å legge til sine egne brukere).
 • Ansvarshavende security vil motta automatisk varsling via e-post 90, 60 og 30 dager før godkjenningen per sted utløper, samt dersom Luftfartstilsynet trekker godkjenningen til andre sikkerhetsgodkjente fraktleverandører eller kjente avsendere. Ansvarshavende security skal ikke svare på de automatiske e-postvarslene.

Eventuelle henvendelser om fornyelse av godkjenning rettes til Luftfartstilsynet.

 • Veiledningsmateriell og svar på vanlige spørsmål (FAQ) er tilgjengelig på det første skjermbildet av databasen, før login, ved å klikke på Information Centre knappen øverst på skjermen. E-læringsprogram kan fås fra Luftfartstilsynet. Tilgang til selve databasen krever brukeridentifikasjon og passord.
 • Databasen har en begrenset XML-funksjonalitet som kan hjelpe større sikkerhetsgodkjente fraktleverandører som håndterer forsendelser fra et stort antall fraktleverandører eller kjente avsendere. Et informasjonsskriv er tilgjengelig fra Luftfartstilsynet.

Datalogg

 • Europakommisjonen registrerer bruk av databasen og oversender loggen til nasjonale myndigheter hver måned.
 • Sikkerhetsgodkjente fraktleverandører som ikke benytter databasen kan bli bedt om å gi en forklaring på hvordan de sikrer at frakt de mottar og behandler, faktisk kommer fra en sikkerhetsgodkjent fraktleverandør eller kjent avsender.
 • Forsendelser mottatt fra en sikkerhetsgodkjent fraktleverandør (eller kjent avsender, etter april 2013) som ikke er oppført i EU-databasen, skal sikkerhetskontrolleres før den lastes om bord på et fly, selv om avsenderen er oppført i en nasjonal database.

Helpdesk

 • Databasen inneholder en Helpdesk-funksjon. Vennligst bruk denne hvis du har noen spørsmål. Ikke send spørsmål direkte til EU-kommisjonens automatiske e-postadresse.
 • Databasen er ment å hjelpe sikkerhetsgodkjente fraktleverandører til å sikre at forsendelser har vært gjenstand for riktig sikkerhetskontroll. Benytt databasen for å verifisere status for partnere i den sikre forsyningskjeden og for å sikre at lovens krav er oppfylt.

Kontakt Luftfartstilsynet

 • Postadresse: Postboks 243, 8001 Bodø
 • Besøksadresse: Sjøgata 45–47, 8006 Bodø